Možná rizika pro zvířecí mazlíčky v domácnosti

Zdraví svého zvířete ochráníte i tím, že potenciálně nebezpečné věci v domácnosti odstraníte z jeho dosahu.

V domácnosti je mnoho nástrah, které mohou ohrozit zdraví nebo dokonce život domácích zvířecích mazlíčků. Patří mezi ně například jedy na hubení myší a jiných hlodavců, čistící prostředky nebo léky. Nebezpečná je pro zvířata také celá řada potravin, které obsahují toxiny jejich tělu nebezpečné. Mohou jim přivodit zažívací potíže a v krajním případě i selhání ledvin.

 
Rodenticidy - jedy k hubení myší, krys, potkanů a jiných hlodavců

Pokud domácí zvířecí mazlíček pozře nástrahu proti potkanům a myším, může u něj dojít k vážné nebo dokonce život ohrožující otravě. Proto rodenticidy umisťujte mimo dosah domácích zvířecích miláčků. V jedu na myši a další hlodavce jsou totiž obsaženy kumarinové deriváty, které působí antikoagulačně, blokují funkci vitamímu K a tím narušují srážení krve a způsobují krvácení v organismu. Rozvoj intoxikace závisí na druhu jedu, dávce a četnosti příjmu. Příznaky jsou krvácení z tělních otvorů, bledost sliznic, krvácení do dutiny břišní a hrudní. 

Insekticidy

Například některé přípravky proti blechám a klíšťatům jsou určeny jenom pro psy, jelikož jsou toxické pro kočky a další živočišné druhy. Těm mohou způsobit vážné zdravotní komplikace. Vždy konzultujte zásady správného používání těchto přípravků s veterinárním lékařem.

Potraviny

Mnohé potraviny, které jsou bezpečné pro lidskou spotřebu, mohou být škodlivé nebo dokonce toxické pro domácí mazlíčky. Uchovávejte proto následující potraviny mimo dosah vašich zvířecích miláčků:

  • Čokoláda
  • Čaj
  • Káva
  • Avokádo
  • Grapefruity/hroznové víno
  • Cibule
  • Česnek
  • Sůl
  • Kynuté těsto
  • Žvýkačky, bonbony, osvěžovače dechu obsahující xylitol

Kuchyňský odpad držte v uzavřených nádobách mimo dosah domácích mazlíčků. Hnijící zbytky potravin obsahují plísně a bakterie, které mohou být zdrojem otravy. V případě jakýchkoliv pochybností nebo dotazů ohledně bezpečnosti potravin pro vaše domácí zvířecí mazlíčky, kontaktujte vašeho veterinárního lékaře.

Čistící produkty

Většinu čisticích prostředků je možné bezpečně používat i v blízkosti domácích zvířecích mazlíčků. Skladujte je však mimo dosah zvířat a pečlivě prostudujte návod k použití, především ve vztahu k dětem a domácím zvířatům.

V případech, kdy je v návodu k použití čisticího přípravku napsáno, aby byly děti a zvířata mimo čištěné plochy dokud tyto nevyschnou, zabraňte svým domácím mazlíčkům v přístupu na čištěnou plochu. Předejdete tím zdravotnímu riziku. Produkty obsahující bělicí činidlo (např. Domestos, Savo) mohou při pozření zvířetem způsobit slintání, žaludeční nevolnost, zvraceni nebo průjem. Při vdechování větších koncentraci dráždí dýchací trakt. Při kontaktu kůže s koncentrovaným přípravkem může dojít k vážným popáleninám. Kočky jsou zvláště citlivé na fenolové ingredience.

Obecně se doporučuje uskladňovat všechny čisticí přípravky v jejich originálním balení, nebo zřetelně označené v pevně uzavíratelné nádobě na bezpečném místě mimo dosah domácích zvířecích mazlíčků a dětí.

Léčiva

Léčiva používaná u lidí mohou způsobit vážné zdravotní komplikace u zvířat. Nikdy proto svému zvířecímu mazlíčkovi nepodávejte žádný lék bez předchozí konzultace se svým veterinárním lékařem. Léky uchovávejte v pevně uzavíratelném obalu a na bezpečném místě mimo dosah zvířat a dětí.

Hygienické potřeby

Sprchový gel, mýdlo na ruce, zubní pastu uchovávejte vždy mimo dosah domácích mazlíčků. Po případném požití zvířetem mohou být příčinou žaludeční nevolnosti, zvracení nebo průjmu. Zavírejte také víko na záchodové míse. Voda v záchodové míse může obsahovat desinfekční prostředky, které po požití mohou dráždit zažívací ústrojí zvířete.

V případě pozření hygienických potřeb nebo neúmyslného požití léčiv domácími zvířecími mazlíčky ihned kontaktujte svého veterinárního lékaře.

Drobné předměty

Nenechávejte v bytě bez dozoru tabákové výrobky, drobné mince nebo alkalické baterie, které mohou být nebezpečné v případě spolknutí zvířecím mazlíčkem.

Elektrické kabely

Elektrické kabely jsou mimořádně lákavé pro štěňata, která je ráda přežvykují. Popáleniny po překousnutí elektrického kabelu mohou být lehčím důsledkem jejich hry. Proto je vhodné zakrývat elektrické kabely a zamezit přístup k elektrickým zásuvkám.

Rostliny v bytě

V domácnosti se běžně pěstují pokojové rostliny, které mohou být pro zvířecí mazlíčky potenciálně nebezpečné. Jedná se především o Filodendron, Tchýnin jazyk, Anturie, Monstera, Brambořík nebo Diefenbachie. Tyto rostliny mohou být, po požití zvířetem, příčinou zažívacích potíži či jiných zdravotních komplikací. Většina jedovatých rostlin má hořkou trpkou chuť a zvířata se jim vyhýbají, dávejte ale přesto pozor na vše, co může váš domácí zvířecí mazlíček okusovat.

Nemrznoucí směsi a herbicidy

Nemrznoucí kapaliny a chladiva obsahují Etylenglykol, který i v malém množství může být fatální pro domácí zvířecí mazlíčky. V případě, když nemrznoucí směs obsahuje propylenglykol, je méně toxická, než když obsahuje etylenglykol. I tak však může být zdraví nebezpečná. Vedle těchto látek se v garáži často uschovávají umělá hnojiva, přípravky na ničení plevelu, benzin atd., které mohou způsobit zdravotní komplikace po pozření zvířetem.

Barvy a ředidla

Barvy a ředidla mohou být nebezpečná a způsobit těžké podrážení nebo chemické popáleniny pokud dojde k jejich pozření nebo pokud dojde ke kontaktu s kůží zvířecího mazlíčka.
I když většina latexových barev většinou způsobuje jenom lehčí žaludeční nevolnost, některé syntetické nebo jiné speciální barvy mohou obsahovat těžké kovy nebo těkavé látky škodlivé po pozření zvířetem. 

 

Co dělat když dojde k otravě domácího zvířecího mazlíčka?
Nečekejte!

Čas je limitujícím faktorem úspěšné léčby náhodných otrav. Ihned zavolejte vašemu veterinárnímu lékaři a žádejte ho o konzultaci. Buďte připraveni mu sdělit informace o vašem zvířeti, jako je plemeno, věk, hmotnost, příznaky otravy. Mějte k dispozici obal od toxické látky, případně jej přineste s sebou na veterinární kliniku. V případě otravy rostlinami přineste kousek rostliny s sebou. Ulehčíte tím její identifikaci lékařem, a pomůžete tak ke stanovení co možná nejvhodnější léčby.

 

Upozornění: Tento článek je pouze informativní a nenahrazuje odbornou konzultaci nebo vyšetření zvířete veterinárním lékařem. Pokud máte jakékoliv pochybnosti o zdravotním stavu Vašeho zvířecího mazlíčka, neprodleně kontaktujte svého veterinárního lékaře.

07.11.2017

Zpět na přehled novinek

Objednávkový formulář

Uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu a za účelem blíže vymezeným v souhlasu.
Osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání stejného předmětu podnikání správce.
Udělený souhlas mohu kdykoliv vzít zpět.
Osobní údaje mohou být předány vybraným třetím osobám uvedeným v souhlasu.
Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů