Pododermatitída u morčat a králíků

Posedává vaše morče či králík častěji nebo odmítá potravu? Zatěžuje více některou končetinu nebo nechce chodit vůbec? Zkontrolujte jeho tlapky, jelikož by mohl trpět pododermatitídou.

Pododermatitída je onemocnění kůže, svalů, šlach a kostí. Jedná se o poměrně častý zdravotní problém u morčat a králíků. U králíků jsou častěji postižené pánevní končetiny, zatímco morčata mají problémy především na hrudních končetinách. Onemocněním trpí dospělí jedinci a zvířata vyšších váhových kategorií.

Těžká ulcerativní pododermatitída s rozšířením infekce do hlubokých tkání. Na fotografii je patrná ztráta devitalizované kůže nad lézí. Takto postižené morče se odmítá hýbat nebo je neschopné pohybu. Močová a fekální inkontinence a znečištěná podestýlka dále podněcují rozvoj infekce v oblasti odumřelé kůže.       

Rentgenologické vyšetření pacienta odhalilo masivní destrukci kosti hrudní končetiny v důsledku pokročilého bakteriálního zánětu (tzv. osteomyelitidy).  

Co způsobuje pododermatitídu?

Hlavní příčinou pododermatitídy je poranění chodidla/paty zvířete v důsledku nadměrného tlaku. V postiženém místě může postupně docházet ke ztrátě ochlupení a vzniku mozolů. Při vážnějším postižení může být poškozena povrchová integrita kůže a vznikají otevřené infikované bolestivé rány. Zánět se může rozšířit na hluboké tkáně, jako jsou šlachy a kosti.

K onemocnění dochází zejména u velkých králíků chovaných na tvrdém podkladu nebo při chovu morčat na drátěném pletivu bez přístupu k pevnému podkladu. Výskyt je častější při teplém a vlhkém počasí.

Králík trpící pododermatitídou 

Pododermatitída na patě králíka 

Jaké jsou spouštěcí faktory onemocnění?
 • Ztráta ochlupení na končetinách, která může být výsledkem dědičnosti (například králík plemene Rex).
 • Chov na mokrém podkladu (například mokrá podestýlka). Dochází totiž ke změkčování kůže končetin v místě dotyku s podložkou, což zvíře predisponuje k infekcím.
 • Velké plemeno, nadváha a obezita a s tím spojená větší zátěž končetin.
 • Nedostatek pohybu v malé kleci.
 • Oděrky z drsných, nerovných nebo drátěných podlah.
 • Špatná zoohygiena - zvyšuje počet bakterií v prostředí zvířete.
 • Nedostatek vitamínu C v potravě morčat. 
Jaké jsou příznaky pododermatitídy?

Zvířata s pododermatitídu zatěžují přednostně jednu končetinu nebo kulhají a odmítají chodit. Na postižené končetině dochází ke ztrátě osrstění, ztluštění kůže, otokům, zarudnutí a někdy i k otevřeným ránám a strupům. Je to velmi bolestivý stav a zvířata mohou naříkat bolestí, zejména pokud je onemocnění vážnější. Některé zvířata jen posedávají a odmítají potravu.  

Jak probíhá léčba pododermatitídy?

Doporučujeme z rány odebrat stěr na mikrobiologické vyšetření a stanovení citlivosti na antibiotika, aby bylo možné vybrat vhodnou antibiotickou léčbu. Některá antibiotika však mohou u králíků a morčat způsobit vážné a někdy i fatální zažívací potíže.  Doporučujeme proto zvířeti podávat pouze antibiotika předepsaná veterinárním lékařem.

Dále podáváme léky proti bolesti. Redukcí bolestivosti se postižený jedinec více hýbe a tím podporuje obnovu narušené cirkulace krve v poraněné končetině. Někdy také pomáhá šetrná masáž končetiny, která napomáhá obnově krevního oběhu.

V lehčích případech onemocnění (otok a zarudnutí) mnohdy postačuje jednoduchá úprava prostředí zvířete a dietetické opatření. 

Ve vážnějších případech je velmi často obtížné dostat infekci pod kontrolu. Odumírající a nekrotickou tkáň chirurgicky odstraníme. Tlapky pravidelně čistíme a někdy bandážujeme. Bandáž musíme pravidelně měnit, abychom předešli infekci. Králíci bandáže často netolerují a mají tendenci se jí zbavit.

U velmi těžkých stavů může být řešením i amputace postižené končetiny.

 Pododermatitída na chodidlech hrudních končetin morčete - třetí týden léčby

 Pododermatitída na chodidlech hrudních končetin morčete - desátý týden léčby. 

 

Pododermatitída na chodidlech pánevních končetin morčete - dvanáctý týden léčby.  

Jak lze pododermatitídě předcházet?

Bolestivým patám a chodidlům lze předejít vytvořením vhodného prostředí a správnou výživou. K nejdůležitějším patří:

 • Pravidelné čištění klece a toalety morčete/králíka.
 • Hladká a suchá podlaha.
 • Měkčí a silnější podestýlka, kterou je potřeba pravidelně měnit, aby byla vždy suchá a čistá.
 • Denní kontrola chodidel zvířete.
 • Správná výživa a prevence obezity.
 • Stříhání přerostlých drápků.
 • Dostatečně velká klec nebo výběh pro zajištění pohybu zvířete.

Onemocnění se často vyskytuje na více končetinách pacienta. V tomto případě i na levé pánevní končetině.  

Rentgenologické vyšetření dokumentuje rozšíření infekce do hlubokých tkání, včetně šlachových struktur a známek kalcifikace. 

29.09.2018

Zpět na přehled novinek

Objednávkový formulář

Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů

Líbí se Vám tento článek?

(1 ‐ nejsem spokojen, 5 ‐ jsem spokojen)

Elektronický magazín

Přihlaste se k odběru elektronického magazínu PAC-A-PUSU a získávejte praktické informace a zajímavosti ze světa zvířecích mazlíčků.

Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů