Anémie u psů a koček

Je váš pes nebo kočka často ospalý, letargický a tzv. bez šťávy? Přečtěte si více o anémii domácích zvířat, která je jasným signálem k návštěvě veterináře.

Co to znamená anémie?

Anemia je lékařský termín a znamená snížení počtu cirkulujících červených krvinek, krevního barviva – hemoglobinu, nebo obou. Nejedná se o konkrétní onemocnění, ale spíše jde o následek jiného onemocnění nebo chorobného stavu.

Hemoglobin dopravuje kyslík do buněk a tkání těla. Anemický pacient tak trpí příznaky, které jsou spojené s nedostatkem kyslíku. Anémie je relativně častý nález u psů a koček. Majitelé zvířat o ní často vůbec nevědí a vyhledají veterinární ošetření až z důvodu rozvinutých klinických příznaků, jako je únava, ospalost či kolaps, anebo z důvodu příznaků souvisejících s vyvolávajícím onemocněním.

Červené krvinky vznikají v kostní dřeni, odkud se uvolňují do krevního řečiště. Zde cirkulují zhruba 70 dní u koček a 120 dní u psů. Poškozené a stárnoucí červené krvinky jsou z krevního řečiště odstraněny a jejich komponenty se opět využívají k tvorbě nových červených krvinek.

Anémie se vyskytuje při:

  • krvácení (ztráta červených krvinek)
  • rozpadu červených krvinek, tzv. hemolýza, kdy dochází k destrukci červených krvinek
  • neadekvátní tvorba červených krvinek

Jaké jsou příznaky anémie?

Nejběžnější klinické příznaky anémie je ztráta normální růžové barvy dásní a sliznic. Sliznice mohou být bledě růžové až porcelánově bílé. Když zjistíte u svého psa nebo kočky bledé sliznice a pacient je letargický, vždy doporučujeme provést krevní testy.

Jak se anémie diagnostikuje?

Některé testy na diagnostiku anémie provádíme přímo na vzorcích krve - např. kompletní hematologický rozbor na analyzátoru ProCyte, a to vždy společně s mikroskopickým posouzením krevního nátěru. Nejjednodušší test pro diagnostiku anémie je stanovení hematokritu. Hematokrit je poměr mezi objemem červených krvinek a plné krve. Jedná se tedy o procentuální vyjádření objemu erytrocytů v jednotce krve. Závisí na počtu a velikosti červených krvinek. 25 až 40 pět procent krve zdravé kočky a 37 až 60 procent u zdravého psa tvoří krvinky. V případě, že hematokrit je pod spodní hranicí normy, pacient je anemický. K dalším testům patří počet červených krvinek a obsah hemoglobinu.

 

Jaké další testy jsou při anémii důležité?

Při detekci nízkého počtu červených krvinek je důležité vědět, jestli kostní dřeň dostatečně reaguje na zvýšenou poptávku v reakci na ztrátu červených krvinek. Některé nové červené krvinky uvolní kostní dřeň předčasně. Tyto nezralé formy krvinek se označují jako retikulocyty a dají se detekovat i pomocí našeho hematologického analyzátoru. Přítomnost většího počtu retikulocytů významně pomáhá při diagnostice onemocnění zvířat s anémií a je významným prognostickým ukazatelem.

Při pečlivém vyhodnocení krevního nátěru je možné najít krevní parazity, které můžou mít za následek destrukci červených krvinek, případně lze detekovat přítomnost dalších abnormálních buněk, které mohou naznačovat např. leukémii (abnormálně vysoký počet bílých krvinek).

Biopsie kostní dřeně doporučujeme, když existuje podezření na závažné onemocnění, případně při nedostatečné odpovědi kostní dřeně na ztrátu krvinek. Rozbor kostní dřeně nám pak poskytuje cenné informace o jejím stavu a mnohdy pomáhá odhalit příčinu anémie.

Biochemický profil a analýza moči jsou další důležité testy pro anemické pacienty. Tyto testy hodnotí funkci orgánů a hladinu elektrolytů, a poskytují nám důležité informace o celkovém zdravotním stavu pacienta.

Koprologie (rozbor trusu na přítomnost parazitů ve střevním traktu) pomáhá odhalit příčinu ztráty krve způsobenou parazitární invazí.

V případě koček, testujeme chudokrevného pacienta na virovou leukémii koček (FeLV) a kočičí imunodeficienci (FIV), protože tyto viry jsou důležitou a častou příčinou anémie u koček.

 

Jaké nemoci mají za následek útlum kostní dřeně a následně sníženou krvetvorbu?

Mezi hlavní příčiny potlačení kostní dřeně patří:

  • Jakékoli závažné nebo chronické onemocnění (chronická onemocnění ledvin nebo jaterní onemocnění)
  • Velmi špatná výživa nebo nutriční nerovnováha
  • Autoimunitní onemocnění
  • Kočičí leukémie

Léčba anémie

Psy a kočky mají schopnost kompenzovat a tolerovat anémii velmi dobře, zejména pokud se vyvíjí dlouhodobě. Je to díky adaptačním mechanizmům organizmu (fyziologicky - zvýšení srdeční frekvence, životní styl - snížení aktivity, častý odpočinek, kterému neznalý majitel nepřipisuje většího významu), které se nastartují při pozvolném nástupu anémie. Potřeba specifické léčby anémie (např. podání krevní transfuze, podávání léků na podporu krvetvorby) závisí částečně na klinických příznacích postižené kočky či psa. Ty často souvisí s chronicitou anémie než s rychlostí jejího nástupu.

17.01.2017

Zpět na přehled novinek

Objednávkový formulář

Uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu a za účelem blíže vymezeným v souhlasu.
Osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání stejného předmětu podnikání správce.
Udělený souhlas mohu kdykoliv vzít zpět.
Osobní údaje mohou být předány vybraným třetím osobám uvedeným v souhlasu.
Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů

Líbí se Vám tento článek?

(1 ‐ nejsem spokojen, 5 ‐ jsem spokojen)

Elektronický magazín

Přihlaste se k odběru elektronického magazínu PAC-A-PUSU a získávejte praktické informace a zajímavosti ze světa zvířecích mazlíčků.

Uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu a za účelem blíže vymezeným v souhlasu.
Osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání stejného předmětu podnikání správce.
Udělený souhlas mohu kdykoliv vzít zpět.
Osobní údaje mohou být předány vybraným třetím osobám uvedeným v souhlasu.
Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů