Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů. Osobní údaje zákazníků zodpovědně chráníme. Přečtěte si více.

Postupujeme v souladu s platnými právními předpisy. Veškeré vaše dotazy k ochraně osobních údajů rádi zodpovíme.

Jsme si vědomi významu ochrany osobních údajů a soukromí našich zákazníků, a proto při uchovávání a zpracování vašich osobních údajů postupujeme v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se zákonem č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, jakož i příslušných norem Evropské unie. Z těchto předpisů pak vycházejí i naše Všeobecné podmínky.

Proč zpracováváme vaše osobní údaje

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ovšem pro plnění závazků jsou některé vaše údaje nezbytné. Údaje, které nám předáte, zpracováváme především pro účely poskytování našich služeb a produktů, vedení karty klienta, dále pro vnitřní potřebu, pro marketingové a obchodní účely, případně pro vymáhání pohledávek či hodnocení platební morálky.

Rozhodnete-li se zpracování některých údajů odmítnout, máte možnost tak učinit jednoduše zavoláním na naše kontaktní telefonní číslo uvedené na www.tehope.cz, popřípadě písemným oznámením zaslaným na naši adresu Vethope s.r.o., Rozvodova 350/16, 143 00 Praha 4.

Komu mohou být údaje poskytnuty

V případě některých činností, jako jsou například marketingové aktivity, vymáhání pohledávek aj., spolupracujeme s třetími stranami, kterým je nutné některé údaje zpřístupnit. Abychom tak mohli učinit, potřebujeme v některých případech váš souhlas, o nějž budete při uzavírání smlouvy požádáni. Při poskytování vašich osobních údajů třetím stranám však vždy dbáme s největší opatrností na to, aby byly poskytnuty údaje pouze v nezbytném rozsahu, a to důvěryhodným subjektům, které se zavázaly poskytnuté údaje řádně a bezpečně chránit.

Spravované údaje jsme dále povinni poskytnout v případech daných zákonem, například orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení apod.

Jak zajišťujeme bezpečnost při zpracování údajů

Klademe velký důraz na bezpečnostní politiku v rámci společnosti, mlčenlivost zaměstnanců, dodržování vnitřních směrnic a výběr smluvních partnerů. Zachováváme důvěrnost komunikací a zpráv. Pro zpracování osobních údajů volíme nejnovější technické prostředky umožňující jejich maximální ochranu.

Obchodní sdělení

V rámci zpracování vašich údajů pro marketingové a obchodní účely můžeme zpracovávat tyto údaje jak pro vlastní marketingové a obchodní aktivity, tak pro marketingové a obchodní aktivity jiných subjektů a rovněž souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení společnosti Vethope s.r.o. a jiných subjektů.

Nepřejete-li si, abychom zpracovávali vaše údaje pro marketingové účely a abychom vám zasílali jakákoli obchodní sdělení, případně pouze obchodní sdělení obsahující nabídky jiných subjektů odlišných od Vethope s.r.o., můžete se kdykoli na nás obrátit telefonicky nebo napište na info@vethope.cz či na poštovní adresu naší společnosti.

Informace a pomoc při případném zneužití údajů

Kdykoliv máte možnost obrátit se na nás telefonicky. Naši zaměstnanci rádi zodpovědí dotazy týkající se osobních údajů. Žádost o informace, jaké údaje, za jakým účelem a jak jsou zpracovány, můžete podat písemně na adresu:

Vethope s.r.o.

Rozvodova 350/16, 143 00 Praha 4

Rovněž máte možnost kdykoliv požádat o opravu, doplnění či likvidaci údajů, případně odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů v případech, kdy zpracování takových údajů nevyplývá ze zákona.