Náš tým

Staráme se o Vaše zvířecí mazlíčky tak, jako by byli naši vlastní.

Veterinární lékaři kliniky Vethope

MVDr. Marek Galbinec, MRCVS

MVDr. Marek Galbinec v roce 2001 absolvoval Univerzitu veterinárního lékařství v Košicích, odbor Všeobecné veterinární lékařství. Studijní stáž pak absolvoval na Veterinární fakultě univerzity v Ghentu, Belgie. 

Od roku 2002 je členem Komory veterinárních lékařů ČR. V roce 2007 se stal členem i Royal College of Veterinary Surgeons (komora veterinárních lékařů ve Velké Británii - titul MRCVS) https://www.rcvs.org.uk/

Své pracovní zkušenosti získal na českých i britských veterinárních pracovištích. V roce 2007-2008 působil jako veterinární lékař ve veterinární klinice pro akutní medicínu VetsNow ve Velké Británii a do roku 2014 pak v největší síti veterinárních klinik Vets4Pets / CompanionCare také ve Velké Británii. 

MVDr. Galbinec se hlouběji věnuje interní medicíně malých zvířat, akutní medicíně, chirurgii měkkých tkání a anesteziologii. Hovoří česky, slovensky a anglicky.

Je majitelem psa Čendy a kocoura Sama. Ve volném čase se věnuje cyklistice a turistice. 

Rozhovor s MVDr. Markem Galbincem o trendech v moderní veterinární medicíně si můžete přečíst zde.

 

MVDr. Barbora Olejárová

MVDr. Barbora Olejárová absolvovala fakultu všeobecného veterinárního lékařství na Univerzitě veterinárního lékařství a farmacie v Košicích. V rámci programu Erasmus absolvovala studijní stáž na fakultě veterinární medicíny Univerzity veterinárního lékařství v portugalském Lisabonu.

Pracovní zkušenosti v medicíně malých zvířat získala ve veterinární klinice v Náchodě a veterinární nemocnici v Praze. 

Aktivně se účastní odborných seminářů a workshopů. Hovoří slovensky, česky, anglicky, portugalsky a francouzsky. 

Volný čas nejraději tráví cestováním, hudbou, četbou a sportem.

„Vždy jsme doma měli různá zvířata a práce s nimi mne naplňuje. Proto jsem si vybrala i toto profesionální zaměření. Se svým psem jsem absolvovala základní výcvik a jako figurantka jsem trénovala se záchranářskými psy,“ říká Bára.

 

MVDr. Terézia Přikrylová

MVDr. Terézia Přikrylová vystudovala fakultu všeobecného veterinárního lékařství na Univerzitě veterinárního lékařství a farmacie v Košicích.

Zkušenosti v oblasti medicíny malých domácích zvířat získala na veterinárních klinikách v České republice a na Slovensku. Hovoří česky, slovensky a anglicky.

Mezi její koníčky patří turistika, sport, tanec a zpěv.

„Mým cílem je poskytnout co nejlepší péči domácím zvířatům a jejich chovatelům. Uvědomuji si však, že tohoto cíle je možné dosáhnout pouze neustálým sebevzděláváním a spoluprací s ostatními kolegy v týmu,“ říká Terézia o své práci veterinární lékařky ve Vethope.  

 

 

Veterinární sestry kliniky Vethope 

Sandra Maršíková, DiS.

Sandra Maršíková, DiS. získala své profesní zkušenosti na veterinárních klinikách v Praze. 

Ve svém volném čase se věnuje jezdectví, četbě a fotografování.

 

Karolína Malánová

Karolína Malánová absolvovala Střední zemědělskou školu v Poděbradech. 

Mezi její zájmy patří péče o domácí zvířata. Karolína chová psa a kočku.