Onemocnění zubů a dutiny ústní u drobných savců

Problémy se zuby u malých hlodavců jsou častější, než si myslíte. Tato zvířata často trpí v tichosti a maskují své příznaky. Včasné odhalení problémů, jako je přerostlý chrup, může zabránit vážným zdravotním komplikacím.

Příznaky problémů se zuby

Malí hlodavci, jako jsou potkani, myši, křečci, pískomilové, morčata nebo králíci se často potýkají se zubními problémy. Tyto problémy sahají od špatně postavených zubů až po periodontální onemocnění a jejich pochopení může pomoci při lepší péči a léčbě. Začátek problémů se zuby u malých hlodavců může být jak postupný, tak i náhlý. V některých případech malí hlodavci neprojevují žádné klinické známky onemocnění ústní dutiny. Doporučujeme proto pravidelně jim ústní dutinu vyšetřovat.

Jedním z hlavních příznaků, na které je třeba si u hlodavce dávat pozor, je nepravidelný způsob příjmu potravy. Problémy se zuby mohou vést k potížím se žvýkáním, ztrátě hmotnosti, a dokonce k podvýživě.

Příznaky onemocnění zubů u malých hlodavců
  • změny v zažitých stravovacích návycích
  • nízký příjem potravy
  • ztráta hmotnosti
  • preference přijímat zejména měkkou stravu (např. zelenina, ovoce)
  • vypadávání potravy z tlamy
  • slintání, mokrý podbradek nebo vlhké okolí tlamy
  • asymetrie tváře
  • drsná srst
  • zápach dutiny ústní
  • změna velikosti a vzhledu řezáků

Pravidelné roční veterinární prohlídky jsou nezbytné pro udržení zdravé ústní dutiny hlodavců. Pokud si všimnete jakýchkoli abnormalit, neváhejte vyhledat odbornou veterinární pomoc.

Onemocnění zubů králíků

U králíků je rozšířeným problémem Malokluze (špatné postavení) řezáků. Řezáky králíků neustále rostou, 2-3 mm za týden. Při příjmu potravy, žvýkání nebo hlodání si je zvířata přirozeně obrušují. Při špatném postavení se však tyto zuby správně neopotřebovávají, což vede k jejich prodloužení, které může ovlivňovat příjem potravy a způsobovat bolest. Pomoci může zkrácení nebo opilování přerostlých řezáků. Zkracování řezáků pomocí štípacích kleští je absolutně nevhodné. V některých případech se řezáky musí vytrhnout.

Sledování a pravidelné kontroly řezáků králíků jsou nezbytné, abychom včas předešli závažným komplikacím.

Doporučená léčba při včasném rozpoznání onemocnění chrupu králíků zahrnuje celou řadu postupů od konzervativního přístupu úpravou diety a eliminace špatných stravovacích návyků, až po pravidelnou korekci přerůstajících zubů ve 4- 6týdenních intervalech v závislosti na tom, jestli dochází k přerůstání zubů z důvodu nedostatečného žvýkání a obrušování zubů nebo je příčinou metabolické onemocnění kostí zvířete. Dietní management je však nevyhnutný v obou případech. 

                                                 Přerostlé a zlomené zuby u králíka

 
Ostré přerůstající hroty lícních zubů u králíků

V průběhu života mnoho králíků trpí kvůli zahnutým lícním zubům přerůstajícím v ostré hroty, které zraňují jazyk a/nebo sliznici líce. Tyto ostré hroty jsou zdrojem výrazné bolestivosti a nepohody králíka a jejich odstranění vede prakticky k okamžité úlevě. V tomto případě je však jakékoli ošetření jen paliativní, jelikož již došlo k nezvratným změnám ve tvaru postižených zubů. Tyto hroty rychle znovu dorůstají, jelikož zuby králíků stále rostou. Jakmile dojde k zakřivení zubu, tento se již ve většině případů nikdy nenarovná. Na rozdíl od malokluze řezáků, je vytržení (extrakce) lícních zubů velmi náročné a zákrok vyžaduje CT vyšetření. 

   Ostré hroty lícních zubů u králíka

 
Léčba mobilních zubů u králíků

Při ošetření zvířete v anestezii v průběhu zákroku rovnou kontrolujeme, jestli není nějaký zub uvolněn. Zvýšená pohyblivost zubu může být následkem ztráty kosti, infekce anebo zlomeniny korunky. Takové zuby se mají vytrhnout.  

Periodontální onemocnění u králíků

Jedná se o onemocnění závěsného aparátu zubu, ke kterému dochází nejčastěji důsledkem sekundární infekce po obnažení zlomené korunky zubu a/nebo zapíchnutého cizího předmětu.

Periodontální onemocnění je způsobeno bakteriální infekcí dásní a struktur, které podpírají zuby. Mezi příznaky patří zápach z úst, zanícené dásně a ztráta zubů. K tomuto stavu často přispívá špatná zubní hygiena a strava. Periodontálnímu onemocnění můžete předejít tím, že zajistíte hlodavci vyváženou stravu a správné žvýkací materiály. Léčba může zahrnovat antibiotika a čištění zubů prováděné veterinárním lékařem. Pravidelná dentální hygiena je pro prevenci tohoto onemocnění zásadní. 

Úrazy zubů u králíků

Úrazy zubů u hlodavců bývají nejčastěji způsobeny následkem pádu tváře králíka na tvrdý povrch, ohlodáváním drátů klece, soubojem králíků mezi sebou nebo žvýkáním velmi tvrdých předmětů. Může tak dojít ke zlomeninám nebo vyražení zubů. Pokud je zub uvolněný nebo zlomený, králík trpí bolestí s není schopen správně přijímat potravu. V těchto případech je nutná okamžitá veterinární intervence.  

Zlomeniny spodních řezáků

Pokud došlo například ke zlomení spodních řezáků, které byly před úrazem v normálním tvaru a postavení, je důležité udržovat je zkrácené a pravidelně je tvarovat k žádoucímu postavení k protilehlým řezákům horní čelisti až do doby, kdy se zlomené zuby začnou přirozeně obrušovat. V opačném případě by mohlo dojít k získané malokluzi (špatnému postavení zubů).  

Zlomeniny lícních zubů

Zlomeniny lícních zubů je vážnější problém než zlomení řezáků, jelikož může mít za následek nejenom malokluzi, ale také periapikální infekci a abscesy. Tyto zlomeniny vyžadují bedlivý monitoring. K fraktuře lícních zubů může dojít následkem úrazu nebo hlodáním tvrdých předmětů. Vyvarování se podávání velmi tvrdých předmětů ke žvýkání může pomoci minimalizovat riziko zlomenin lícních zubů. 

Zlomeniny čelistí

Zlomeniny čelistí u králíků mohou být důsledkem periapikální infekce a vytvořením abscesu anebo jsou následkem úrazu. 

Krmení králíků s nemocnými zuby nebo ústní dutinou

Jakmile králíci začnou mít potíže se zuby nebo ústní dutinou, nikdy již nebudou mít zdravou dentici a následná léčba je pouze paliativní. Management sekundárních problémů však může významně zkvalitnit život postižených králíků. 

Pozor na seno

Králíci s onemocněním zubů často nemohou nebo nechtějí přijímat seno, které jim vyvíjí zvýšený tlak na inervaci zubů, a proto jim nabídněte měkčí, na vlákninu bohatou potravu. Zelené listnaté rostliny a zelenina je dobrým zdrojem vlákniny. Luční rostliny jsou vhodné, zejména u králíků, kteří mají možnost pastvy ve výběhu. Často před senem upřednostňují sušenou nebo čerstvou trávu, jelikož je měkčí. Vyhněte se zkrmování směsí müsli a omezte podávání extrudovaných krmných směsí a peletované potravy. Müsli hraje velkou roli nejen v rozvoji onemocnění dentice u králíků, ale také přispívá k obezitě a dalším zdravotním problémům. Proto jim podávejte jen jednou denně malé množství peletovaného nebo extrudovaného krmení. 

Zelené krmení

Králíkům s nemocnými zuby dvakrát denně podávejte širokou paletu zeleného krmení, rostlin a zeleniny. Zkrmovat můžete například bazalku, koriandr, mátu, petržel, mrkvovou vňat, pampelišku, květákové listy, fenykl, špenát, brokolicové listy, zelí, čínské zelí, kapustu nebo řeřichu. Ovoce a kořenovou zeleninu podávejte králíkům je v omezeném množství, jelikož tyto obsahují jen velmi málo nestravitelné vlákniny a jsou energeticky bohaté. Často jsou také příčinou kálení měkkých cekotrofů. Patří sem například jablka, hrušky, banány, mrkev, pastinák, řepa nebo celer. 

Krmení králíků s chybějícími řezáky nebo s řezáky s malokluzí

Tito králíci nejsou schopni ukusovat z potravy jako je jablko nebo mrkev. Mohou však pomocí jazyku a pysků posouvat kusy potravy směrem k lícním zubům. Pokud jsou lícní zuby zdravé a potrava se k nim dostane, králík je schopen rozkousat krmivo na menší kousky, než je polkne. Králík s nefunkčními řezáky tedy potřebuje mít krmení nařezané na menší kusy, je však schopen žrát seno a jinou, na vlákninu bohatou potravu. 

Krmení králíků s pokročilým onemocněním dentice

Chybějící korunky zubů anebo abnormální skus narušuje schopnost uchopení a žvýkání potravy. Poškozenému jedinci tedy může přijímání potravy trvat delší dobu. Také nemusí přijímat dostatečné množství potravy, což pak vede ke ztrátě hmotnosti. Králíci s pokročilým onemocněním dentice často nemohou konzumovat seno. Jejich zuby nejsou dostatečně ostré, aby seno neřezali na menší časti. Obvykle tedy mohou přijímat pouze zelené listy rostlin. Tvrdší potravu jako je kapusta či brokolice bychom jim měli předem nařezat na menší kousky.

S pokročilým onemocněním chrupu je příjem potravy vážnějším problémem, jelikož králíkovi chybí korunky zubů a styčné plochy zubů ke žvýkání. Příjem potravy jako je seno a tvrdá potrava je prakticky nemožný. Extrudovaná potrava jim může poskytnout energii na přežívání, musí ale být podávána změkčená vodou. I když ovoce není pro králíky vhodné, jelikož obsahuje malý obsah nestravitelné vlákniny, takto postižená zvířata mohou dostat i pamlsky jako jsou malé kousky banánu nebo jablka. Důležité je monitorovat hmotnost králíka. Pelety, mixované müsli a měkká potrava jako je ovoce, sladké odměny bohaté na energii mohou totiž vést k obezitě. V takovém případě je třeba omezit množství podávané potravy. Přijímání potravy bez funkčních zubů je těžké a někteří králíci mohou prosperovat jen při pravidelném dokrmování majitelem pomocí stříkačky. Použít k tomu lze rozdrcené pelety anebo speciální krmní směsi určené k rekonvalescenci. 

 

Zubní onemocnění morčat a činčil

Onemocnění chrupu patří k nejčastějším zdravotním problémům morčat a činčil. 

Běžnou příčinou malokluze zubů u morčat bývá zejména strava chudá na vlákninu anebo vitamín C, infekce nebo úrazy. Malokluze řezáků se projevuje jako nadměrné přerůstání anebo vybočení spodních korunek řezáků na stranu. K malokluzi řezáků dochází zejména z důvodu primárního onemocnění lícních zubů. U morčat nemají horní řezáky sklony k zakřivení a růstu ve směru k hornímu patru jako je tomu u činčil.

Morčata s onemocněním dentice často trpí dalšími nemocemi. V prevenci je nejdůležitější vhodná strava bohatá na nestravitelnou vlákninu a vitamín C.

Důvodem k vyhledání odborné veterinární pomoci bývají poruchy přijmu potravy, ztížené přežvykování, snížený příjem potravy nebo vyhublost spojená s nechutenstvím.

Morčata jsou často chována ve skupinách. Pro chovatele je tedy těžké rozpoznat jedince trpícího nechutenstvím, a tak jediným příznakem nemoci je vyhublost zvířete. U morčat jsou příznaky onemocnění zubů víc specifické než například u králíků, jelikož morčata nejsou schopna tolik maskovat onemocnění a skrývat jeho příznaky. 

Přerostlé řezáky u morčete

Podobně jako u králíků, i u morčat dochází velmi často k nadměrnému přerůstání korunek a malokluzi lícních zubů, ale jiným způsobem.

U morčat korunky lícních zubů spodní čelisti mají tendenci růst směrem jazyku a korunky lícních zubů horní čelisti přerůstají směrem k líci. Jejich přerůstáním jen ojediněle dochází ke vzniku ostrých hrotů jako je tomu u králíků. Přerůstající korunky lícních zubů spodní čelisti u morčat při terminální fázi onemocnění zcela přemostí jazyk a tím ho „uvězní“. Ostré okraje celé arkády horních lícních zubů pak mohou způsobovat poškozování lícní sliznice. Dokonce i velmi časná malokluze a následné poškození kontaktních ploch zubů vede u morčat k projevům nechutenství a s tím spojenému úbytku na váze. 

Přerostlé řezáky u morčete

 

 Abnormálně lokalizovaný poslední lícní zub spodní čelisti morče predisponuje k onemocnění – např. absces spodní čelisti

 

Přerůstání zubů u činčil

U činčil není přerůstání korunek lícních zubů spodní čelisti tak výrazné, jako je tomu u morčat. Nadměrné přerůstání korunek vede k deformitám kořenů postižených zubů, jak v horní, tak i dolní čelisti. Typickým projevem je tuhý hmatatelný otok spodní čelisti. Kořenové deformity mohou vést k perforaci kosti čelisti, které vede k obnažení hrotu kořene postiženého zubu.

Přerostlé horní řezáky u činčily

 

Zubní problémy u ostatních drobných savců

U myší, potkanů, křečků a pískomilů může docházet ke každému z výše uvedených abnormalit řezáků, od lehkých až po těžké formy. Nejčastější jsou lehce přerostlé nebo ulomené řezáky spodní čelisti a zakřivené řezáky horní čelisti. Sekundárně se pak vyskytují léze na jazyku, sliznicích a na patře, kde někdy dochází k perforaci horního patra a vzniku komunikace mezi dutinou ústní a nosní dutinou, tzv. oronasální fistule.

 Přerostlé horní řezáky u potkana

 

Prevence onemocnění zubů a dutiny ústní u drobných savců
Pravidelné zdravotní prohlídky

Pravidelné návštěvy veterináře jsou pro sledování stavu zubů vašeho domácího mazlíčka zásadní. Při těchto návštěvách se provádí důkladná zubní prohlídka, která odhalí včasné příznaky problémů, jako je vadný skus a přerůstání zubů. Včasné odhalení těchto problémů může zabránit vážnějším komplikacím. Zuby svého domácího mazlíčka byste měli kontrolovat i doma, zda se na nich neobjevují viditelné známky opotřebení, abnormálního růstu nebo krvácení z úst. Rutinní sledování pomáhá zachytit problémy dříve, než se vystupňují, což umožňuje včasné zásahy. Dodržováním těchto pokynů můžete výrazně zlepšit zdraví zubů a celkovou pohodu vašich malých hlodavců.

 

Upozornění: Tento článek je pouze informativní a nenahrazuje odbornou konzultaci nebo vyšetření zvířete veterinárním lékařem. Pokud máte jakékoliv pochybnosti o zdravotním stavu Vašeho zvířecího mazlíčka, neprodleně kontaktujte svého veterinárního lékaře.

24.06.2024

Zpět na přehled novinek

Objednávkový formulář

Uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu a za účelem blíže vymezeným v souhlasu.
Osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání stejného předmětu podnikání správce.
Udělený souhlas mohu kdykoliv vzít zpět.
Osobní údaje mohou být předány vybraným třetím osobám uvedeným v souhlasu.
Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů

Líbí se Vám tento článek?

(1 ‐ nejsem spokojen, 5 ‐ jsem spokojen)

Elektronický magazín

Magazine

Přihlaste se k odběru elektronického magazínu PAC-A-PUSU a získávejte praktické informace a zajímavosti ze světa zvířecích mazlíčků.

Uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu a za účelem blíže vymezeným v souhlasu.
Osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání stejného předmětu podnikání správce.
Udělený souhlas mohu kdykoliv vzít zpět.
Osobní údaje mohou být předány vybraným třetím osobám uvedeným v souhlasu.
Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů
Tento web používá soubory cookie.

Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti. Informace o vašem používání našich stránek také sdílíme s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které shromáždili při vašem používání jejich služeb

Zakázat vše
Upravit jednotlivě
Povolit vše