Eutanazie

Jako majitel můžete stát před rozhodnutím, jestli dovolit Vašemu veterinárnímu lékaři šetrně, v klidu a bezbolestně zvířecího mazlíčka uspat a ušetřit ho dalšího bolestného strádání. Vaše rozhodnutí o eutanazii zvířecího mazlíčka je vážné a obtížné.

Co mohu udělat?

Váš vztah k domácímu zvířecímu mazlíčkovi je jedinečný, jelikož s ním máte vytvořené pevné pouto a zodpovídáte za jeho plnohodnotnou péči. Stojíte tak tváří v tvář rozhodnutí o jeho budoucnosti. Rozhodnutí pro eutanazii je pravděpodobně jedno z nejtěžších, které majitel zvířecího mazlíčka činí. Přestože se jedná o osobní rozhodnutí, neměl by u něho být majitel zvířete sám. Váš veterinární lékař, rodina, přátelé a známí mohou pomoci k učinění rozhodnutí. Je potřeba vždy zvážit nejen to, co je vhodné pro zvířecího mazlíčka, ale také to, co je vhodné pro jeho majitele a rodinu. Kvalita života je důležitá pro zvíře, ale i pro lidi kolem něho.

Jak budu vědět kdy?

Pokud zvířecí mazlíček není schopen již dělat věci, které mu dříve činily radost a potěšení, není schopen reagovat běžným způsobem nebo trpí bolestí víc, než se těší ze života, nastává možnost začít uvažovat o případné eutanazii. Rovněž, když je Váš zvířecí mazlíček v konečném stádiu vážného onemocnění, nebo je kriticky zraněn, nebo když jsou náklady na léčbu za hranicí Vašeho mínění, eutanazie může být volbou.

Váš veterinární lékař velmi dobře rozumí vazbě mezi člověkem a zvířetem, proto může kvalitně vyšetřit a reálně zhodnotit zdravotní stav domácího zvířecího mazlíčka, posoudit možnosti zotavení se z vážné nemoci a prodiskutovat s Vámi potenciální handicapy a dlouhodobé potíže zvířecího pacienta. Veterinář Vám vysvětlí konzervativní nebo chirurgické způsoby léčby a jejich pravděpodobné výsledky. Jelikož veterinární lékař nemůže udělat rozhodnutí o případné eutanazii za Vás, je velmi důležité, abyste plně chápali závažnost zdravotního stavu zvířecího mazlíčka. Je-li Vám část diagnózy či důsledek pro budoucnost a zdraví zvířátka nejasná, zeptejte se na ni znovu. Jenom zřídkakdy musíte udělat rozhodnutí o případné eutanazii okamžitě. Většinou budete mít dostatek času zvážit všechna fakta a jejich důsledky.

 Jak to říct rodině?

Členové rodiny si většinou uvědomují vážnost situace a nastalé problémy s domácím zvířecím mazlíčkem. V každém případě byste je měli konfrontovat s doporučením veterinárního lékaře. Případná dlouhodobá léčebná terapie těžkých případů může být náročná finančně a především emocionálně pro celou Vaši rodinu. Vybídněte proto všechny členy rodiny, ať vyjádři svůj názor. I když jste sami pro sebe už udělali rozhodnutí, je důležité, abyste brali v úvahu názor a pocity všech členů rodiny, především pak dětí.

Děti mají k domácím zvířecím mazlíčkům speciální vztah. Většinou respektují nezáludné, věcné, pravdivé a jednoduché odpovědi. Pokud je na eutanazii dostatečně připravíte, jsou většinou schopny akceptovat odchod svého zvířecího miláčka.

Bude to bezbolestné?

Eutanazie se nejčastěji provádí injekčně, látkou, která zastaví životní funkce. Dochází tak k hluboké a ireverzibilní ztrátě vědomí zvířete. Odchod zvířete je proto bezbolestný a rychlý.

Jak se mohu se zvířecím mazlíčkem rozloučit?

Způsob, jak se rozloučíte se svým zvířecím mazlíčkem, je důležitým krokem, jak ovlivnit přirozené procítění žalu, bolesti a ztráty. Váš zvířecí mazlíček je důležitou součástí Vašeho života a je přirozené, když cítíte, že s ním ztratíte svého přítele a společníka.

V případě, že padlo rozhodnutí pro eutanazii, budete se chtít rozloučit s Vaším zvířecím miláčkem. Večer před eutanazií nebo chvíle před návštěvou veterinárního lékaře může být pro to vhodná. Někteří členové rodiny se mohou chtít se zvířecím miláčkem rozloučit o samotě. Toto rozloučení bývá většinou těžké pro všechny.

Jak se mám vyrovnat se ztrátou?

Po odchodu zvířecího miláčka je přirozené, že cítíte žal, bolest a úzkost. Některým majitelům pomáhá, když se svým miláčkem ještě chvíli zůstanou po eutanazii. Období zármutku je spojeno s přijetím faktu, že jste ztratili přítele, pochopení, že tato ztráta je spojena s pocitem bolesti a akceptace skutečnosti, že Váš život bude dále pokračovat bez něj.

Mám si pořídit další zvířátko?

Odchod zvířecího miláčka Vás může emocionálně rozrušit, především když se jedná o eutanazii. Někteří lidé mohou mít pocit, že již nikdy víc nebudou chtít další zvíře. Jiným pak nový domácí mazlíček pomůže vyrovnat se se ztrátou rychleji. Každý se s žalem vyrovnáváme jinak, proto rozhodnutí pořídit si nebo nepořídit nového zvířecího mazlíčka je velmi individuální.

Členové rodiny by měli souhlasit s vhodným okamžikem pro pořízení nového zvířecího přítele. Pravdou však zůstává, že nikdy nemůžete nahradit ztrátu předešlého zvířecího mazlíčka. Nový Vám však pomůže vyplnit čas, který jste dříve věnovali tomu původnímu. Váš veterinární lékař má zkušenosti s podobnými situacemi a tak může být pro Vás vhodnou volbou pro konzultaci.

 

Upozornění: Tento článek je pouze informativní a nenahrazuje odbornou konzultaci nebo vyšetření zvířete veterinárním lékařem. Pokud máte jakékoliv pochybnosti o zdravotním stavu Vašeho zvířecího mazlíčka, neprodleně kontaktujte svého veterinárního lékaře.

29.05.2015

Zpět na přehled novinek

Objednávkový formulář

Uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu a za účelem blíže vymezeným v souhlasu.
Osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání stejného předmětu podnikání správce.
Udělený souhlas mohu kdykoliv vzít zpět.
Osobní údaje mohou být předány vybraným třetím osobám uvedeným v souhlasu.
Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů

Líbí se Vám tento článek?

(1 ‐ nejsem spokojen, 5 ‐ jsem spokojen)

Elektronický magazín

Přihlaste se k odběru elektronického magazínu PAC-A-PUSU a získávejte praktické informace a zajímavosti ze světa zvířecích mazlíčků.

Uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu a za účelem blíže vymezeným v souhlasu.
Osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání stejného předmětu podnikání správce.
Udělený souhlas mohu kdykoliv vzít zpět.
Osobní údaje mohou být předány vybraným třetím osobám uvedeným v souhlasu.
Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů