Hypertenze u psů a koček

Vysokým krevním tlakem (hypertenzí) trpí až 90 % psů a 65 % koček s chronickým onemocněním ledvin. Přečtěte si více o příčinách, diagnóze i léčbě.

Monitoringem lze totiž odhalit skrytou hypertenzi (vysoký krevní tlak), která může mít pro neléčené zvíře vážné, dokonce i život ohrožující následky. Vzhledem k tiché povaze je hypertenze pravděpodobně jedním z nejvíce problémových systémových onemocnění, které postihuje společenská zvířata. Zvířecí pacienti s hypertenzí jsou často svými chovateli prezentováni k vyšetření veterinárním lékařem, až ve chvíli, kdy u nich dojde, v důsledku vysokého krevního tlaku, k viditelným projevům tohoto onemocnění - např. odchlípení sítnice oka a akutní ztrátě zraku. Proto jsme se rozhodli zavést testování krevního tlaku a diagnostiku a léčbu hypertenze do klinické praxe. Vysoký krevní tlak totiž ohrožuje stejně psy i kočky.

Vysoký krevní tlak u psů

Zvýšený krevní tlak - správně nazývaný systémová arteriální hypertenze - je zvýšení systolického nebo diastolického arteriálního tlaku krve. Krevní tlak má dvě hodnoty: systolický tlak, což je horní hodnota, která se vyvine, když srdce kontrahuje a pumpuje krev, a diastolický tlak, spodní hodnota, která nastává, když se srdce uvolní a naplní krví. Například 120/80 znamená systolický tlak = 120 mm Hg a diastolický tlak = 80 mm Hg.

Příčiny vysokého krevního tlaku u psů

• Chronické onemocnění ledvin.

• Onemocnění endokrinního systému, jako je např. Cushingův syndrom.

• Nádory nadledvin.

• Léky.

• Poruchy centrálního nervového systému.

Některé případy hypertenze jsou idiopatické, což znamená, že nemají známou příčinu.

Pes s predispozicí k onemocnění ledvin má vyšší pravděpodobnost vzniku hypertenze. Ta může poškodit celou řadu orgánů psa včetně: mozku, očí, srdce, ledvin a cév. Hypertenze může být přesvědčivě diagnostikována pouze opakovanými měřeními tlaku krve.

Symptomy vysokého krevního tlaku u psů

• Deprese

• Změny chování

• Náhlá slepota

• Příznaky související se základními onemocněními, jako jsou endokrinní poruchy

 

   

Oko poškozené v důsledku hypertenze 

 

Diagnóza hypertenze u psů

Diagnostické testy jsou potřebné k rozpoznání hypertenze, k určení její příčiny a k vyloučení dalších nemocí. Testy mohou zahrnovat:

• Vyšetření tzv. cílových orgánů hypertenze. Měla by být provedena pečlivá kontrola očí, nervového systému, srdce a ledvin.

• Měření arteriálního krevního tlaku. K včasné detekci hypertenze u psů se doporučují pravidelné kontroly krevního tlaku. Zpočátku se mohou provádět jedenkrát ročně, ale jak pes stárne, měl by krevní tlak být měřen nejméně dvakrát ročně. Posouzení krevního tlaku by mělo být zahrnuto do rutinního klinického vyšetření všech starších psů.

Jako na jednom z mála pracovišť je ve veterinární klinice Vethope k dispozici petMAP+ II - nejmodernější přístroj pro měření krevního tlaku u zvířat. Tento přístroj je podobný tomu, který se běžně používá u lidí, s manžetou umístěnou kolem hrudní nebo pánevní končetiny nebo ocasu. Měření krevního tlaku trvá jen několik minut, je zcela bez bolesti a je extrémně dobře tolerováno většinou zvířat. PetMAP+ II je ideální pro preventivní měření krevního tlaku zvířete přímo ve veterinární klinice, ale využíváme ho i k měření krevního tlaku při traumatických situacích a u rizikových zvířat v anestezii během operačního zákroku nebo dentálního ošetření.

Léčba hypertenze u psů

Léčba hypertenze může zahrnovat jednu nebo více z následujících možností:

• Léčba základní příčiny. Tato léčba by měla být individualizována pro pacienta a související problémy.

• Akutní léčba. Hypertenzní krize (velmi vysoký krevní tlak s vážnými klinickými příznaky) by měla být léčena okamžitě. To vyžaduje hospitalizační léčbu léky, které snižují krevní tlak.

• Chronické léčení hypertenze u psů je prováděno pomocí antihypertenzivních léků.

• Snížení hmotnosti. Bez lékové terapie však toto opatření nebude pro kontrolu hypertenze u psů účinné.

Domácí péče a prevence

Postupujte podle doporučení veterinárního lékaře. Naplánujte si pravidelné návštěvy ve veterinární klinice, aby lékař mohl sledovat vliv nasazené léčby na krevní tlak. Monitorujte aktivitu psa, bdělost, chuť k jídlu a obecnou kvalitu života. Hypertenze se vyvíjí ve spojení s dalšími nemocemi, a tak je pravidelný monitoring zdravotního stavu zvířete velmi důležitý.

Dobrý zdravotní stav organizmu a mírně snížená hladina sodíku v potravě jsou důležité pro prevenci vysokého krevního tlaku. Psi, kteří mají dostatek aktivního pohybu nebo chodí na pravidelné delší procházky, mají nižší krevní tlak než zvířata žijící usedlejším způsobem života.

 

Vysoký krevní tlak u koček

Kočičí hypertenze se běžně vyskytuje jako komplikace jiných zdravotních problémů (tzv. Sekundární hypertenze), i když u koček může být pozorována i primární hypertenze (hypertenze bez jakéhokoli základního onemocnění). Na rozdíl od lidí, u kterých je nejčastější primární hypertenze (nazývaná také esenciální hypertenze), u koček je častější sekundární hypertenze.

Nejčastější příčinou sekundární hypertenze u koček je chronické onemocnění ledvin, ale jiné nemoci mohou také předurčovat její vývoj a existuje také vztah mezi hypertenzí a hypertyreózou (hyperfunkční štítnou žlázou) u koček.

Projevy hypertenze

Hypertenze poškozuje organizmus kočky. V některých ohrožených orgánech jsou tyto projevy nejzávažnější:

Oči

Může dojít ke krvácení do očí a změnám sítnice, jako je otok, což může způsobit poškození schopnosti vidění (a dokonce i oslepnutí), která je často trvalá. V některých případech je možné pozorovat krvácení do přední komory oka i bez použití speciálního veterinárního vybavení (viz obrázek). 

Mozek a nervový systém

Krvácení v této oblasti těla kočky může způsobit neurologické projevy, jako je podivné chování, chvějící se nebo opilá chůze, záchvaty, demence a kóma.

Srdce

Při vysokém krevním tlaku se svaly jedné z hlavních srdečních komor (levé komory) časem zesilují, protože srdce musí pracovat silněji k pumpování krve. Ve velmi závažných případech může dojít k rozvoji srdečního selhání. Postižené kočky mohou vykazovat známky dušnosti a letargie.

Ledviny

Vysoký krevní tlak poškozuje ledviny zvířete a může zvýšit riziko vzniku jejich selhání. U koček se stávajícím onemocněním ledvin může hypertenze způsobit, že se tato choroba v průběhu času výrazně zhorší. 

Klinické příznaky

Vzhledem k tomu, že hypertenze se často projevuje jako důsledek jiných onemocnění, kočky s hypertenzí mohou vykazovat příznaky, které lze připsat jejich základnímu problému. Například v případě hyperthyroidních koček s vysokým krevním tlakem mohou být hlavními klinickými příznaky ztráta hmotnosti a hyperaktivita.

U mnoha pacientů nebudou pozorovány žádné specifické klinické příznaky hypertenze, dokud stav nedosáhne bodu, kdy dojde k spontánnímu krvácení do oka nebo oddělení sítnice - tyto kočky se většinou teprve v tomto stádiu dostávají k veterináři, neboť trpí náhlou slepotou. Včasné rozpoznání hypertenze je proto důležité, aby se minimalizovaly závažné a často trvale škodlivé důsledky vysokého krevního tlaku na oči a jiné orgány.

Některé kočky s hypertenzí se projevují depresivně a letargicky. Mnozí majitelé zaznamenávají zlepšení chování kočky až poté, co byla hypertenze úspěšně zvládnuta. Těžké bolesti hlavy se mohou objevit u lidí s hypertenzí a je proto pravděpodobné, že kočky mohou trpět podobným příznakem.

Diagnóza

Kočka, která má pravidelně měřený krevní tlak

K včasné detekci hypertenze se u koček od 7 let věku doporučují pravidelné kontroly krevního tlaku. Zpočátku se mohou provádět jedenkrát ročně, ale jak kočka stárne, měl by krevní tlak být měřen nejméně dvakrát ročně. Posouzení krevního tlaku by mělo být zahrnuto do rutinního klinického vyšetření všech starších koček.

Krevní tlak by měl být také pečlivě hodnocen u všech koček s chronickým onemocněním ledvin, hypertyreózou, srdečním onemocněním, u koček s náhlou slepotou nebo u koček s jinými očními nebo neurologickými příznaky, které by mohly naznačovat hypertenzi.

Jako na jednom z mála pracovišť je ve veterinární klinice Vethope k dispozici petMAP+ II - nejmodernější přístroj pro měření krevního tlaku u zvířat. Tento přístroj je podobný tomu, který se běžně používá u lidí, s nafukovací manžetou umístěnou kolem hrudní nebo pánevní končetiny nebo ocasu. Měření krevního tlaku trvá jen několik minut, je zcela bez bolesti a je extrémně dobře tolerováno většinou zvířat. PetMAP+ II je ideální pro preventivní měření krevního tlaku zvířete přímo ve veterinární klinice, ale využíváme ho i k měření krevního tlaku při traumatických situacích a u rizikových zvířat v anestezii během operačního zákroku.

Léčba hypertenzních koček

Když je diagnostikována hypertenze, léčba má dva obecné cíle:

  1. Snížení krevního tlaku pomocí antihypertenzivních léků.
  2. Hledání základního onemocnění, jako je onemocnění ledvin, které způsobilo hypertenzi. V některých případech (například hypertyreóza) může léčba základního onemocnění také vyřešit vysoký krevní tlak. Tato vyšetření často zahrnují sběr a testování vzorků krve a moči.

Odpověď na terapii by měla být sledována opakovanými měřeními krevního tlaku a monitorováním jakýchkoli abnormalit. U pacientů se selháním ledvin je také důležité sledovat funkce ledvin při použití antihypertenziv (léky proti vysokému krevnímu tlaku).

Prognóza

U koček s primární hypertenzí (kde neexistuje jiné základní onemocnění, které způsobilo vysoký krevní tlak), je obvykle možné úspěšně zvládnout hypertenzi a zabránit budoucím komplikacím (např. poškození očí).

V případech sekundární hypertenze je dlouhodobý výhled velmi závislý na povaze a závažnosti nemoci, která způsobila vysoký krevní tlak. Ve všech případech je důležité, aby byla hypertenze sledována a krevní tlak zvířete byl pravidelně měřen, aby se předešlo jakýmkoli problémům.

27.01.2018

Zpět na přehled novinek

Objednávkový formulář

Uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu a za účelem blíže vymezeným v souhlasu.
Osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání stejného předmětu podnikání správce.
Udělený souhlas mohu kdykoliv vzít zpět.
Osobní údaje mohou být předány vybraným třetím osobám uvedeným v souhlasu.
Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů

Líbí se Vám tento článek?

(1 ‐ nejsem spokojen, 5 ‐ jsem spokojen)

Elektronický magazín

Magazine

Přihlaste se k odběru elektronického magazínu PAC-A-PUSU a získávejte praktické informace a zajímavosti ze světa zvířecích mazlíčků.

Uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu a za účelem blíže vymezeným v souhlasu.
Osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání stejného předmětu podnikání správce.
Udělený souhlas mohu kdykoliv vzít zpět.
Osobní údaje mohou být předány vybraným třetím osobám uvedeným v souhlasu.
Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů
Tento web používá soubory cookie.

Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti. Informace o vašem používání našich stránek také sdílíme s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které shromáždili při vašem používání jejich služeb

Zakázat vše
Upravit jednotlivě
Povolit vše