Výživa králíků

Králík je striktní býložravec. V jeho výživě je nutné zabezpečit vysoký obsah vlákniny v krmivu, kterou tráví bakterie tlustého střeva.

Trávicí trakt králíka potřebuje rovnováhu

Králík má velmi specifický a složitý zažívací trakt. Nejdůležitějším prvkem střeva králíků je slepé střevo, což je jakýsi kvasný (fermentační) vak. Slepé střevo je částí tlustého střeva a je to místo, kde žije různorodá populace bakterií. Rovnováha bakteriální populace může být ovlivněna věkem, stravou, ročním obdobím, prostředím a používáním potravinových doplňků a léčiv, jako jsou probiotika a antibiotika. Důsledky poškození této rovnováhy mohou být pro králíka život ohrožující.

Co by králíci měli jíst?  Trávu a seno ve velkém množství!

Mnoho zdravotních stavů u králíků, jako je onemocnění zubů, obezita, onemocnění močového traktu, nefunkční zažívání (stáze) nebo močové bahno, má určitou souvislost s jejich stravou. Zajištěním toho, že králíci budou krmeni, jak příroda zamýšlela, lze předejít nebo zmírnit mnoha onemocněním.

Králík musí mít přístup k potravě s vysokým obsahem vlákniny a nízkým obsahem kalorií, kterou dlouho žvýkají (tráva, seno). To podporuje zdraví zubů a trávicího traktu králíka. Žvýkání potravy bohaté na vlákninu předchází nudě králíka. Bohužel tento fakt je chovateli často přehlížen, když jsou domácí králíci krmeni selektivní potravou nebo krmením, které nesplňuje jejich specifické požadavky. To vede nejen ke zdravotním problémům, ale také k poruchám jejich chování. Vhodná potrava bohatá na vlákninu podporuje zdraví králíka a významně ovlivňuje jeho chování. 

Vedle trávy a sena bychom králíkům měli dopřát listovou zeleninu, dále velmi malé množství extrudovaných pelet a samozřejmě čerstvou vodu. Při krmení králíka vycházíme z toho, co by měl k dispozici v divoké přírodě.

Chovateli oblíbená mrkev nemá pro králíka vysokou nutriční hodnotu, jelikož je velmi kalorická a bohatá na cukry. Přispívá k rozvoji obezity a často k onemocnění chrupu králíka.

Ovoce, v malém množství je v pořádku. Hrst bobulí hroznového vína, nebo polovina jablka však představuje pro králíka velmi kalorický a na cukry bohatý zdroj potravy, aniž by z ní měl nějaký prospěch.

Müsli vypadají pro králíka velmi hezky a jsou chutné. Opět jsou však velmi kalorické. Králíkům bychom proto měli raději nabízet krmné pelety.

Co králíkům raději nedávejte

Na trhu najdeme širokou škálu pamlsků pro králíky. V podstatě jde o bylinky, zeleninu a ovoce v různých formách zpracování, které se králíkům snadno podávají a jsou pro zvíře atraktivní. Bohužel se opět jedná o krmení bez nutriční hodnoty pro králíky.

Cokoli na bázi mléka nebo jogurtu je pro králíky nevhodné, jelikož mají velký problém s trávením mléčných bílkovin.

Dávejte pozor i na lidské jídlo. Často se stává, že chovatel něco jí a nabídne králíkovi malé množství, např. koláč, chleba, pizzu. Opět je to velmi nevhodná potrava pro králíky.

Především nezkušení chovatelé jsou často v pokušení podávat králíkovi vizuálně pěknou potravu – například misku se slazeným, barevným a velmi chutným müsli. Naproti tomu miska s trochou krmných pelet nevypadá, podle chovatelů, příliš atraktivně. Pro zdraví králíka je to přesně naopak –müsli králíkovi dodá především nadbytečné kalorie bez výživové hodnoty. Naproti tomu zarovnaná polévková lžíce krmných pelet na kilogram ideální hmotnosti králíka na den mu poskytne potřebné živiny v dostatečném množství.

Výživová pyramida pro králíky

Při krmení králíků vždy myslete na krmnou pyramidu. Králíkovi bychom měli dopřát 85 % sena a čerstvé trávy, 10 % by mělo tvořit zdravé, bezpečné, chemicky neošetřované zelené krmení bez ovoce (to je pro králíky nezdravé) a přibližně 5 % má tvořit paletované koncentrované krmivo, ne müsli. 

Nezáleží jen na množství, ale i na kvalitě krmení

Králíkům nepodávejte seno, které je zaprášené, zaplísněné anebo zapáchající. Také se vyhněte zelené trávě, která je zapařená. Buďte v krmení králíka konzistentní, nedělejte v dietě náhlé změny. Králíci se změnám v krmení velmi těžko přizpůsobují. Vždy musí mít přístup k čerstvé vodě z misky / pitného zdroje který znají. 

Požírání vlastního trusu pro zajištění bílkovin

U králíků se vyskytuje jev zvaný "cekotrofie". Jedná se o požírání vlastního mazlavého trusu z důvodu udržení a doplnění správné mikroflóry ve střevě. Králíci požírají trus, který vyprodukují v noci. Ten je hlavním zdrojem bílkovin pro králíky. Bílkoviny, včetně esenciálních mastných kyselin, jsou důvodem proč vlastně králíci požírají vlastní trus. Bílkoviny je potřeba králíkům podávat i v krmení. Jejich obsah se však musí měnit podle životního cyklu zvířete: V čase laktace králíčat by měl být obsah bílkovin ve stravě 18-19 %. U mladých, rostoucích králíků pak 16 % a u dospělých, kastrovaných králíků jen kolem 12-14 %. U starších králíků s horšími funkcemi ledvin nesmí obsah bílkovin v potravě přesáhnout 12-13 %. 

Potrava bohatá na vlákninu – především seno a tráva

Králíci potřebují potravu bohatou na vlákninu. Obsah hrubé vlákniny v peletách by měl být co nejvyšší, tedy 20 – 25 %. Myslete na to, že většina vlákniny v peletách pochází z trávy a sena. Nevadí tedy, když králíkovi dopřáváte pelety s relativně nízkým obsahem vlákniny, pokud však k nim dostává hodně sena a trávy. Naopak není v pořádku, když seno a trávu králíkovi kompenzujete pouze krmnými peletami s vysokým obsahem vlákniny.

Vláknina je pro králíka základ. Dělíme ji na stravitelnou a nestravitelnou. Stravitelná vláknina má délku pod 3mm. Pohybuje se přes zažívací trakt a v průběhu trávení se vrací z kolonu králíka zpátky do slepého střeva. Ve slepém střevě probíhá složitý trávící proces, kdy dochází k trávení potravy pomocí mikroorganizmů ze střeva, produkci cekotrofů, které poskytují králíkovi hlavní zdroj energie.

Králíci požírají cekotrofy hned jak je vyloučí ze střeva a tím dostávají minerální látky a vitamíny dva-krát. Proto je nesmírně důležité, aby králík produkovat a přijímal cekotrofy. Velmi často, když je králík překrmovaný peletami, nebo trpí nadváhou a zdravotními problémy jako například osteoartritida, nemá schopnost přijímat cekotrofy, a nedostává tak životně důležité minerály a vitamíny.  

Nestravitelná vláknina má délku větší než 3 mm a je důležitá pro peristaltiku (pohyb trávicího traktu) a králík ji vylučuje ve formě tvrdých bobků. Králík vyloučí za den více než 300 tvrdých bobků, přičemž by všechny měly být stejného tvaru a velikosti. Při každém snížení jejich počtu (např. kvůli zpomalení peristaltiky) bude mít králík velký zdravotní problém.

Oba typy vlákniny, stravitelnou i nestravitelnou, musí králík dostávat v potravě, jelikož je nezbytná pro jeho zdraví.

Králíci by měli mít dostatek vlákniny ve formě trávy a sena po celý den, optimálně volný přistup v množství, které za den snědí. Každý den jim chovatel má nabídnout čerstvou dávku. 

Poměr vápníku a fosforu ve stravě

Ve stravě králíka je důležitý i poměr vápníku a fosforu, a to ve výši 1:1 – 2:1. Tyto minerály dostane králík z krmných pelet. 

Opatrně s množstvím krmných pelet

Krmné pelety mají králíci velmi rádi. Když jim je nabídneme, ihned k nim utíkají. Krmné pelety jsou však velmi kalorické a energeticky bohaté. Proto je musíme králíkům nabízet jen v omezeném množství. Doporučujeme jednu zarovnanou polévkovou lžíci na kilogram ideální živé hmotnosti dospělého králíka na den. To znamená, že průměrný dospělý králík vážící 2-2,5kg by neměl dostat více než 2-2,5 zarovnané polévkové lžíce krmných pelet za 24 hodin. V pořádku je rozdělit toto celkové množství do dvou dávek za den, avšak neměli bychom dávku navyšovat.

Krmné pelety by neměly tvořit víc než 5 % celkové krmené dávky. Správně bychom neměli krmné pelety nasypat do misky, ale rozsypat je na podložku, čímž podporujeme přirozené krmení divokých králíků, kteří se neustále pasou. Domácím králíkům takto dáváme možnost přirozeného chování. Na krmné pelety bychom měli nahlížet jako na doplněk stravy, kterým doplňujeme množství potřebných vitamínů a minerálů.

Nikdy však králíkům nedávejte müsli. To přispívá k onemocnění chrupu. Také nechceme králíky podporovat v selektivnímu výběru krmiva. Když králíkovi nabídnete krmné pelety, měl by je při rozsypání na podložku sníst do cca 15 minut. Nepodávat je tedy po celý den! Pokud k nim králíci mají neustálý přístup, tak je selektivně vybírají namísto toho, aby přežvykovali seno a zelené krmení. To vede k nedostatku vlákniny v potravě. 

Změnu pelet provádějte postupně

Pokud měníme krmení z müsli na krmné pelety anebo když chceme změnit jednou značku pelet za jinou, tak přechod by měl být pozvolný v průběhu minimálně 2-4 týdnů. Nikdy bychom na změnu krmení neměli spěchat! Musíte dopřát bakteriím v zažívacím traktu králíka čas. V opačném případě můžete změna vyvolat vážné onemocnění střev.

Pokud u králíka přecházíte z müsli na krmné pelety, tak v průběhu 4 týdnů snižujeme množství müsli a zvyšuje množství pelet v tomto poměru: ¾ müsli a ¼ pelet v prvním týdnu, ve druhém pak ½ müsli a ½ pelet. Ve třetím týdnu ¼ müsli a ¾ pelet a ve čtvrtém týdnu se dostaneme na 100 % pelet a žádné müsli. Po celou dobu změny sledujeme množství bobků, jejich velikost a tvar. Tím se průběžně ujišťujeme, že nezpůsobujeme žádné zpomalení zažívání králíka. Při této změně je také na zvážení přidávat do potravy králíka speciální probiotika. 

Krmíte králíka trávou nebo senem?

Trávu upřednostňujeme přes senem, jelikož tráva je přirozený zdroj potravy u králíků v přírodě. Chovatelé králíků v domácnosti tento fakt bohužel velmi často přehlížejí. Pokud králíci mají možnost pastvy, více se pohybují, méně posedávají a postávají. Pasou se a žerou více, než když jim dáme již natrhanou čerstvou trávu nebo hromádku sena. Při pasení také spalují více kalorií. Tráva tak obsahuje i více vody, a proto králíci častěji močí.

Nikdy králíkům nenabízejte trávu pokosenou travní sekačkou, jelikož ta se rychle kazí a kvasí. Produkuje plyny a když ji králík začne žrát, může mít za následek nadýmání. Čerstvě natrhaná tráva je nejlepší.

Seno by králíci měli mít k dispozici po celý rok. Králík se senem nemůže přejíst. Mělo by být vždy čerstvé a měli bychom ho pravidelně měnit. Existuje velké množství různých druhů sena, které můžete krmit – bojínkové seno, ovesné seno, luční seno, sveřepové seno. Pozor však na vojtěškové seno, které je velmi kalorické a bohaté na vápník. Není proto vhodné pro dospělé králíky. Určitě však má své místo pro krmení mladých a rostoucích králíků a u gravidních nebo kojících samic.

Podívejte se vždy na kvalitu sena. Musí čerstvě vonět, nemá být prašné a nesmí být tmavé, zaplísněné nebo zapáchající. Seno by nemělo být skladované v plastových pytlích, jelikož se zapařuje a kazí. Mělo by být uchováváno mimo dosah přímého slunečního světla. Skladovat bychom ho měli v jutové pytlovině, která ho udrží čerstvé po delší dobu. 

Sláma jen jako podestýlka

Sláma má minimální výživnou hodnotu a lze ji použít jako podestýlku. Pokud tak děláte, ujistěte se, že králík má k dispozici kvalitní seno a čerstvou trávu. Seno a tráva by měly tvořit minimálně 85 % celkového složení potravy králíka, čím víc tím lépe. Jsou dobré pro zažívací systém a zdravý chrup zvířete. Někdy se chovatelé ptají, jestli mohou používat jako podestýlku levnější seno a krmit kvalitnějším senem. Ano, je to v pořádku, dokonce můžete míchat levnější seno se slámou jako podestýlku a králíkům nabízet ke krmení kvalitnější seno. 

Význam sena a trávy pro zdravý chrup králíka

Nezapomínejte na význam vlákniny pro zdravý chrup. Seno a tráva obsahuje celulózu. Celulóza je opravdu velmi tvrdá a těžko se žvýká. Zuby králíků jsou uzpůsobené na tento druh potravy, kterou potřebují pro obrušování zubů. Řezáky rostou u králíků v průměru 2-3 mm za týden a stoličky (premoláry a moláry) rostou rychlostí 2-3 mm za měsíc. Přežvykování podporuje horizontální i boční pohyb čelistí. Konzumace velkého množství sena a trávy redukuje i nudu a destruktivní chování králíka.

Králíci při krmení přežvykují až 200x za minutu. Potravu přijímají cca 30x za den a po každé zkonzumují přibližně 2-8 gramů potravy v průběhu 4 až 6 minut. Pokud králíci dostávají pouze komerčně dostupnou potravu (pelety a jiné pamlsky), tak se toto chování mění a čelisti nemají horizontální a bočné žvýkací pohyby. Namísto toho dělají více vertikální pohyby, při kterých potenciálně dochází k poškozování (prořezávání) zubů, jejich rychlému růstu a opotřebování. Zubní plošky se tak zbrušují nesprávně, potravu zuby spíš rozmačkají, než správně rozmělňují. To je další důvod, proč je krmivo ve formě trávy a sena tak důležité. 

Zelené krmení a zelenina

Zeleninu lze rozdělit na vhodnou a nevhodnou pro králíky. Mezi vhodnou řadíme zelené krmení, jako kapustu, špenát, celer, brokolici, byliny (petržel, máta, bazalku, kopr, koriandr, …). Někteří králíci jsou velmi vybíraví v bylinkách, které mají rádi. Někteří nemají rádi silné aromatické byliny. Nabízíme jim více druhů, ze kterých si sami vyberou.

Mezi nevhodnou zeleninu řadíme mrkev, která je velmi bohatá na cukry a nemá pro králíky prakticky žádnou nutriční hodnotu. Nenabízíme jim ani jiné typy kořenové zeleniny, vyhýbáme se ovoci, hlávkovému salátu nebo kukuřici.

Zelené krmení a zelenina by měly tvořit 10 procent potravy. Měli bychom jim nabídnou výběr o objemovém množství přibližně jako je velikost hlavy králíka každý den a velmi pomalu přidáváme menší dávky vícerých druhů. Je lepší nabízet víc různých druhů zeleniny (tři až pět druhů), než pouze jeden nebo dva druhy.  

Pozor na pamlsky

Každý chovatel králíkovi rád přilepší. Pro králíky nejsou pamlsky zásadně důležité pro jejich zdraví. Pokud již něco dáme, mělo by to být zdravé a pro zdraví králíka prospěšné. Měli bychom se vyhnout všemu co obsahuje mléko a co je bohaté na cukry a vše co je pro ně nebezpečné a mohlo by potenciálně vést k udušení. To znamená, že nedáváme rozinky nebo arašídy, které s sebou nesou riziko udušení v případě, že králíkovi zaskočí do dýchací trubice.

Další problémem například u arašídů je, že mohou vést k obstrukci (ucpání) zažívací trubice. Můžeme tedy nabízet zdravé pamlsky jako jsou například sušené bylinky, pamlsky na bázi sena a trávy. Na tyto věci je vždy nutno nahlížet jako na dobrotu, ne jako na hlavní součást potravy. Pamlsky lze využívat také při tréningu nebo jako součást procesu sbližování. 

Jak králíkovi podávat vodu

Miska na vodu je pro králíka přirozenější, než jsou nejrůznější napájecí lahve. Je pro ně jednodušší se napít z misky a mají pak tendenci pít více. Pokud králík nemá přistup k vodě, velmi rychle se u něj rozvine dehydratace. Doporučujeme nádoby z keramiky, které jsou samy o sobě těžké, a tudíž je králík nepřevrhne a vodu nerozlije. Vodu doporučujeme měnit dva krát za den. 

Krmení jako hra a odměna pro králíka

Krmení by mělo být přirozené a mělo by co nejvíce připomínat to co divocí králíci v přírodě dělají. Má být zábavné, mělo by je donutit se pohybovat a tím spotřebovávat kalorie/energii. Mělo by trvat dostatečně dlouho, aby se nenudili a neměli potřebu dělat nežádoucí věci, jako je například ohlodávání různých předmětů. A v závěru by mělo pro králíka být odměnou.

Můžeme rozsypávat potravu na podložku, a tím králíky podpořit v pohybu v prostoru. Také je můžeme podpořit v pohybu tím, když krmivo nedáme jen na podložku, ale umístíme ho v růžné výšce, skryjeme apod.

Míčky na odměny jsou také dobrý nápad pro zábavu králíků. Často je nabízíme psům, ale na použití u králíků se však zapomíná. Když do nic skryjeme pár pelet, králíci se s nimi naučí velmi rychle hrát.

Králíci rádi ohlodávají větvičky nebo kmeny jabloní. Někdy králíci stráví hodiny ohlodáváním a strháváním kůry. U toho se pohybují, brousí si zuby, ubíhá jim čas a nenudí se. Pokud máte přistup k chemicky neošetřovaným větvím jabloní, určitě je králíkovi nabídněte. Jsou pro ně velmi prospěšné. 

 

Krmení podle životních fází králíka

Výživové požadavky mladých, rychle rostoucích králíků se významně liší od potravy pro kastrované, dospělé králíky nebo králičí seniory. Stravu je třeba upravit, aby tyto požadavky zohlednila. Potravu pro kočky a psy běžně upravujeme podle jejich věku a aktivity, ale u králíků je tento fakt často přehlížen.

Mladý králík

Za mladého se králík považuje do šestnáctého týdne věku a jako takový byl měl mít k dispozici neomezené množství sena (může obsahovat i vojtěškové seno, které je bohatým zdrojem vápníku a kalorií). Taky by však měli mít k dispozici kvalitní luční seno na bázi různých trav. Na trhu je víc druhů krmiv pro mladé a zakrslé králíky, obsahující zvýšené množství bílkovin napomáhajících správnému vývoji a růstu. Bývají obohacené o aminokyseliny, vitamíny a bylinky, které působí jako přirozený zdroj antioxidantů. Také jsou v nich probiotika. Ta mohou pomoci mladým králíkům, kteří mají často stres z nového prostředí.

Mladým králíkům nedoporučujeme neomezený přístup ke krmným peletám. Potřebujeme, aby králík rozuměl, že seno a zelené krmení je životně důležitý zdroj energie a že potřebují hodně času na to, aby snědli opravdu velké množství tohoto krmiva bohatého na vlákninu. Vždy se proto striktně držte dávkování doporučeného výrobcem krmných pelet. Pokud králík nežere dostatečné množství sena, množství pelet je třeba omezit. Nechceme králíka, kterému je půl roku a odmítá žrát seno, jelikož je navyklý žrát pouze krmné pelety.

Králíci většinou jdou do prodeje ve zverimexu kolem 8 týdne věku. U mladých králíků bychom měli pamatovat na kastraci. U samců doporučujeme kastraci kolem 12 týdne věku a u samic od 16 týdne věku.

Dospělý králík

Dospělí a dospívající králíci jsou skupinou od tří do čtyř měsíců věku. To je období, kdy doporučujeme jejich kastraci. U samců doporučujeme kastraci kolem dvanáctého týdne věku a u samic od šestnáctého týdne věku. Tito králíci už nepotřebují tolik kalorií. Určitě doporučujeme postupně vyřadit vojtěškové seno a od šestého měsíce věku ho zcela přestat nabízet. Pokračujeme v neomezeném krmení travního sena, které jsme nabízeli již i velmi mladým králíčkům.

V tomto věku králíkům nabízíme bojínkové seno, ovesné seno, zahradní seno, luční seno, sveřepové seno – tyto typy sena jsou méně energetické a obsahují méně vápníku, než je seno vojtěškové. Také již omezujeme množství krmných pelet na 1 polévkou lžíci na 1 kilogram živé hmotnosti za den. Jak tito králíci rostou, je zřejmé, že množství těchto pelet podle aktuální hmotnosti půjde nahoru. Po dosažení šestého měsíce věku je žádoucí zastavit zvyšování dávky pelet, abychom se vyhnuli nekonečnému navyšování dávky pelet a obezitě zvířete. Vždy krmte podle pyramidy 85 % travní seno, 10 % zelené a 5 % pelety.

Starší králík

Starší králíci potřebují úpravu krmní dávky, stejně jako úpravu prostředí, ve kterém jsou chováni. Seniorské krmení dáváme králíkům od čtvrtého až pátého roku věku (gigantická plemena králíků mají bohužel kratší věk dožití, a tak je na seniorské krmení nastavujeme již od 3-4 roku života).

Někteří zakrslí králíci naopak potřebují přechod na seniorské krmení až od věku 8 let. Vždy musíme zohlednit, jak se králík chová a vypadá.

Seniorské krmivo obsahuje méně cukrů a bílkovin (13 %) pro prevenci obezity. Mnohé z těchto krmiv obsahují taky přídavek glukosamin prospěšný pro klouby. Snížit obsah bílkovin doporučujeme také u králíků s poškozenou funkcí ledvin.

Změny krmení králíků z juniorů na dospělé a z dospělých na seniorní provádíme pomalu a změna by měla proběhnout postupně v průběhu 2-4 týdnů. Nesmíme dělat náhlé změny v krmení, ani když se jedná o stejnou značku či výrobce krmení jaké jsme používali doteď. 

Krmení králíků s nadváhou

Pro králíky s nadváhou existuje pestrá paleta „light“ variant obsahujících snížené množství kalorií. Dávkování podle hmotnosti pomáhá snížit a následně udržet hmotnost na správné úrovni. Po dosažení cílové hmotnosti stačí jen trochu navýšit dávku. Není nutný přechod na neodlehčené varianty krmiv. Light varianty krmiv také obsahují přirozená probiotika pro zažívací systém zvířete a antioxidanty na podporu imunitního systému. Tyto diety jsou vhodné pro všechny králíky trpící nadváhou od čtvrtého měsíce až do pátého roku života. 

Co chovatelé mohou vysledovat z trusu králíka

Trus králíků nám o jejich zdraví říká obrovské množství informací. Bobky by měly být velké, tvrdší, stejně velké a mít stejný tvar. Když králíka krmíte spíše senem, tak jsou bobky světlejší barvy. Naopak tmavší bobky se vyskytují při krmení čerstvou trávou. Vždy by však měly mít stejný tvar a velikost.  Drolí se mezi prsty a jsou vláknité.  V případě, že bobky jsou malé, poukazuje to na skutečnost, že se jedná o nezdravého králíka, u kterého dochází ke zpomalení zažívání. V případě stáze střev (zpomalené pasáže zažívacího traktu), králík neprodukuje bobky žádné. Zdravý králík udělá více než 300 bobků za den.

Když uvidíte bobky tzv. „na řetízku“, znamená to, že se jedná o králíka, který aktuálně líná větší množství srsti. V takovém případě doporučujeme zvýšit obsah vlákniny v potravě, zvýšit příjem vody a sledovat výkaly, abychom se ujistili, že králík nezačíná být dehydratovaný a nemá potíže s kálením. Pro králíky je absolutně normální, polykat chlupy při čistění sebe i svých společníků. Pokud se králík chová přirozeně, žere a hraje si, nejde o patologii.

V případě stáze (zpomalené pasáže zažívacího traktu) jsou bobky nepravidelného tvaru, tvrdé, dehydratované, chybí v nich vláknina. Pokud se vám králík nezdá, sbírejte jeho bobky 1-2x za den a porovnávejte je mezi sebou. Tím lze určit, jestli je králík nemocný nebo se naopak uzdravuje ze stáze trávicího traktu.

Nepozřené cekotrofy (vlastní mazlavý trus králíka) jsou poměrně častým problémem a je za nimi celá řada zdravotních problémů. Někdy to může mít vztah k dietě, jindy to může znamenat, že králík dostal příliš velké množství pelet a nedostatečné množství vlákniny nebo dostal jiné nevhodné krmení. K dalším příčinám patří nemoci zubů, osteoartróza, obezita, zapaření srsti v okolí konečníku, stres apod.  Pokud je zvýšené množství cekotrofů spojeno s dietní chybou doporučujeme redukovat množství pelet, zvýšit zastoupení vlákniny v potravě, omezit pamlsky a nepotřebné doplňky potravy, zkontrolovat nabízenou zeleninu (nedávat mrkev, ovoce, …). 

 
Co si zapamatovat pro zdravé krmení králíků
  • Správná potrava je základem pro celkové zdraví králíka.
  • Potrava doma chovaných králíků by měla co nejvíce napodobovat potravu těch divoce žijících ve volné přírodě.
  • Králíkům podávejte co nejvíce sena a trávy.
  • Myslete na změny krmení v souvislosti s věkem králíka.
  • Při krmení králíků pamatujte na krmnou pyramidu (85 % sena a čerstvé trávy, 10 % zelené krmení bez ovoce a 5 % paletované koncentrované krmivo).
  • Pozorujte trus králíka.

Upozornění: Tento článek je pouze informativní a nenahrazuje odbornou konzultaci nebo vyšetření zvířete veterinárním lékařem. Pokud máte jakékoliv pochybnosti o zdravotním stavu Vašeho zvířecího mazlíčka, neprodleně kontaktujte svého veterinárního lékaře.

31.08.2023

Zpět na přehled novinek

Objednávkový formulář

Uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu a za účelem blíže vymezeným v souhlasu.
Osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání stejného předmětu podnikání správce.
Udělený souhlas mohu kdykoliv vzít zpět.
Osobní údaje mohou být předány vybraným třetím osobám uvedeným v souhlasu.
Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů

Líbí se Vám tento článek?

(1 ‐ nejsem spokojen, 5 ‐ jsem spokojen)

Elektronický magazín

Magazine

Přihlaste se k odběru elektronického magazínu PAC-A-PUSU a získávejte praktické informace a zajímavosti ze světa zvířecích mazlíčků.

Uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu a za účelem blíže vymezeným v souhlasu.
Osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání stejného předmětu podnikání správce.
Udělený souhlas mohu kdykoliv vzít zpět.
Osobní údaje mohou být předány vybraným třetím osobám uvedeným v souhlasu.
Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů
Tento web používá soubory cookie.

Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti. Informace o vašem používání našich stránek také sdílíme s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které shromáždili při vašem používání jejich služeb

Zakázat vše
Upravit jednotlivě
Povolit vše