Význam pre-anestetického krevního testu před operací

Před uvedením zvířete do anestézie Vám veterinární lékař nabídne provedení pre-anestetického vyšetření krve. Provádí se z důvodu získání informace o funkci jednotlivých orgánů u zvířete.

Díky vyšetření může veterinární lékař zvážit rizika anestézie a vybere její vhodnou formu. Vyšetření je zvlášť doporučováno u starších zvířat ve věku nad 6 let, u kterých je větší riziko orgánových poruch.
Test se provádí v den operačního zákroku u zvířete. Kromě jiného vzorky odebrané v den zákroku mají vyšší vypovídající hodnotu. Zvíře je nalačno již od večera před zákrokem a vzorek krve tak obsahuje méně tuku a dává přesnější výsledek.
Test je jednoduchý. Vzorek krve se odebere z přední končetiny nebo z krku zvířete a trvá jen několik sekund. Krev se vyšetřuje jak na počet a zastoupení jednotlivých krevních buněk, tak na funkci jater, ledvin či na vyloučení cukrovky.
Hematologie je vyšetření bílých a červených krvinek. Nízký počet červených krvinek znamená, že Váš zvířecí mazlíček je chudokrevný (anemický). To může znamenat problém v případě, kdy při operaci dochází ke krevním ztrátám. Když je počet červených krvinek vysoký, je to pravděpodobně známka dehydratace a veterinář doporučí před vlastní anestézii aplikaci intravenózních roztoku.
Vysoký počet bílých krvinek je většinou příznakem infekce a zvíře tak může dostat nejprve antibiotika.
Játra a ledviny jsou hlavními orgány důležitými pro odbourávání a vyloučení anestetik z organismu. Je proto důležité vědět, jak fungují. Játra monitorujeme měřením dvou enzymů v krvi, které jsou za normálních okolností v nízké hladině. Pokud dojde k jakémukoliv poškození jaterních buněk, tyto enzymy velmi citlivě reagují a dochází k jejich rychlému uvolnění do krve.
Měřením dvou toxinů, močoviny a kreatinu, v krvi sledujeme funkci ledvin. Močovina a kreatinin jsou filtrovány z krve a vylučovány z organismu močí. Jejich hodnoty v krvi jsou proto nízké. Pokud ledviny nepracují dostatečně, nedochází k účinné filtraci. Pokud je operační zákrok akutní, zvíře dostane infuzní roztok, který zajistí, že ledvinami bude protékat v průběhu anestézie dostatek krve.
Po většině běžnějších operací je zvíře schopno být propuštěno do domácího ošetřování ten den.

 

Upozornění: Tento článek je pouze informativní a nenahrazuje odbornou konzultaci nebo vyšetření zvířete veterinárním lékařem. Pokud máte jakékoliv pochybnosti o zdravotním stavu Vašeho zvířecího mazlíčka, neprodleně kontaktujte svého veterinárního lékaře.

31.05.2015

Zpět na přehled novinek

Objednávkový formulář

Uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu a za účelem blíže vymezeným v souhlasu.
Osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání stejného předmětu podnikání správce.
Udělený souhlas mohu kdykoliv vzít zpět.
Osobní údaje mohou být předány vybraným třetím osobám uvedeným v souhlasu.
Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů

Líbí se Vám tento článek?

(1 ‐ nejsem spokojen, 5 ‐ jsem spokojen)

Elektronický magazín

Přihlaste se k odběru elektronického magazínu PAC-A-PUSU a získávejte praktické informace a zajímavosti ze světa zvířecích mazlíčků.

Uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu a za účelem blíže vymezeným v souhlasu.
Osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání stejného předmětu podnikání správce.
Udělený souhlas mohu kdykoliv vzít zpět.
Osobní údaje mohou být předány vybraným třetím osobám uvedeným v souhlasu.
Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů