Kastrace koček

Kdy a proč je vhodné nechat kastrovat vaši kočku? Podívejte se na nejnovější mezinárodní poznatky a doporučení ohledně kastrace koček.

Kdy kastrovat kočku?

Cílem tohoto textu je poskytnout chovatelům vyvážené a odborně podložené odpovědi na toto často kontraverzní téma. Text byl vypracován na základě nejnovějších mezinárodních poznatků a doporučení. 

Současná doporučení ohledně kastrace koček v USA, Kanadě a Velké Británii 

V některých zemích světa se kastrace koček provádí až po roce jejich věku. Ve vyspělých státech, jako jsou USA, Kanada a Velká Británie, se optimální věk pro kastraci posouvá na prepubertální období zvířete. Hlavním důvodem je kontrola populace koček. Dále jsou to důvody sociální a zdravotní. 

Prepubertální kastrace se v těchto zemích provádí před dosažením pohlavní dospělosti jedince. Začátek puberty je individuální a závisí na plemenu, ročním období, ve kterém se kočka narodila, životním prostředí, výživě a individuálním vývoji. První říje u koček (samic) se objevuje mezi 4. až 12. měsícem věku. Samci pohlavně dospívají mezi 4. a 10. měsícem věku. 

Prepubertální kastrace se provádí nejčastěji z důvodu prevence nechtěné březosti. Zároveň významně snižuje riziko výskytu nádorů mléčné žlázy v populaci koček i psů. V současné době se zásadně změnil věk, ve kterém se prepubertální kastrace koček provádí. V USA je to již ve velmi raném věku kočky, a to v období mezi 6. a 16. týdnem života. Dříve se kočky a psi v USA a Velké Británii kastrovali až kolem 6. měsíce stáří. 

Prepubertální kastrace koček v útulcích se zdůvodňuje jako žádoucí kontrola počtu opuštěných a přemnožených zvířat. Umožňuje také adopci již vykastrovaných zvířat. Tím předchází riziku, že nový majitel adoptované zvíře nenechá vykastrovat, přestože se k tomu zavázal ve smlouvě s útulkem. 

Chovatelé plemenných koček mohou požadovat prepubertální kastraci koťat před jejich prodejem především z těchto důvodů: 

 • Zlepšení kvality chovaného plemene tím, že jenom ti nejkvalitnější jedinci budou moci přenášet geny na budoucí generace.
 • Zvířata nesplňující plemenné standardy a/nebo zvířata s nežádoucími znaky a/nebo zvířata přenášející geneticky podmíněná onemocnění by se neměla připustit do chovu.
 • Odpovědnost za koťata, která chovná stanice produkuje – pokud kotě není určeno ke krytí, mělo by se nechat vykastrovat.
 • Požadované prodejní podmínky týkající se kastrace koček lze po novém chovateli prodávaného kotěte jen velmi obtížně vynucovat. Dokonce i v případech, kdy noví majitelé nechají svá zvířata kastrovat, dochází až ve 20 % k nežádoucímu nakrytí a neplánovanému vrhu koťat před kastrací z důvodu jejího pozdního načasování. 

Zdravotní výhody kastrace koček, které nejsou určené k chovu 

 • Je eliminováno anebo významně omezeno nežádoucí chování koček doprovázející jejich rozmnožování. Pokud nezabřeznou, kočky pravidelně mrouskají (přibližně každé dva týdny od ledna až do podzimu). Nekastrovaná kočka přitahuje kocoury z okolí. S tím je spojené značkování močí, souboje mezi kocoury a mňoukání.
 • Kastrované kočky jsou zdravější a dožívají se déle. U zvířat kastrovaných před první říjí je prakticky eliminováno riziko výskytu nádorů a infekce mléčné žlázy a pohlavního aparátu. U nekastrovaných koček je pozdějším věku častý zánět dělohy. Matky s infekčními nemocemi je předávají dál na svá koťata. Navíc březost a porod také nejsou pro zvíře bez rizik.
 • Nekastrovaní kocouři se častěji toulají a mají větší teritorium než kastráti. Značkují si ho močí a častěji se perou. Při soubojích dochází k přenosu onemocnění jako je virová kočičí leukémie a imunodeficience (FeLV / FIV). Dále mají častěji infikované hnisavé rány po pokousání jiným kocourem. Kastrovaní kocouři se většinou vyhýbají soubojům.  Z důvodu tuláckého způsobu života nekastrovaných kocourů jsou u nich častější úrazy způsobené autem.
 • Nekastrovaní kocouři častěji odcházejí z domu a nemusí se vrátit zpátky. Někdy značkují i doma a mohou být agresivní vůči majiteli. 

Z těchto důvodů se ve výše uvedených zemích obecně doporučuje prepubertální kastrace koček a kocourů. Toto doporučení se opírá o názor významných světových organizací, které podporují prepubertální kastraci koček: 

Prepubertální kastraci koček a kocourů doporučují také významné světové kočičí registry: 

Nejčastější argumenty proti prepubertální kastraci koček 

Na druhou stranu řada chovatelů i veterinárních lékařů má námitky proti prepubertální kastraci koček. Tyto zahrnují především: 

 • Vliv na růst
 • Riziko zlomenin
 • Obezita
 • Změny v chování
 • Zvýšené riziko onemocnění
 • Bezpečnost chirurgie a anestezie u mladých koťat 

Vliv na růst 

Testosteron a estrogen (pohlavní hormony) přispívají k dozrávání růstových zón dlouhých kostí. Růst se zastaví ve chvíli, kdy dojde k dozrání (uzavření) růstových zón. U nekastrovaných koček dochází k uzavření spodní hlavice vřetenní kosti v roce věku zvířete, případně později. U koček kastrovaných (bez ohledu na stáří zvířete v době kastrace) dochází podle studií k uzavření růstových zón vřetenní kosti o cca 8 týdnů později než u nekastrovaných koček. 

Riziko zlomenin 

Opožděné uzavírání růstových zón může kočky predisponovat k frakturám v oblasti růstové zóny hlavice stehenní kosti (Salter Harris fraktury). Riziko fraktury způsobené opožděným uzavřením růstových zón dlouhých kostí je u kastrovaných koček stejné, a to bez ohledu na stáří zvířete v době kastrace. U plemene Mainská mývalí kočka je riziko zlomenin vyšší než u ostatních plemen koček. 

Obezita 

Na její rozvoj má vliv víc faktorů, jako je dieta, aktivita, věk a další faktory. Kastrovaná zvířata mají nižší metabolické nároky než zvířata nekastrovaná, avšak bez ohledu na stáří zvířete v době kastrace. Kastrovaní kocouři potřebují o 28 % méně kalorií než nekastrovaní. Kastrované kočky potřebují o 33 % méně kalorií než nekastrované. 

Změny v chování 

Kastrované kočky ve srovnání s nekastrovanými jsou obecně mazlivější a méně agresivní vůči druhým kočkám. Kastrovaní kocouři jsou také méně agresivní a neznačkují tolik jako nekastrovaní jedinci. Není žádný rozdíl v prevalenci problémů v chování, které by závisely na stáří kočky v době kastrace. 

Zvýšené riziko onemocnění 

U samců koček se obecně vyskytuje riziko onemocnění dolních cest močových spojených s obstrukcí močové trubice. Důvodem onemocnění je více faktorů, jako je dieta, příjem vody a stres. Stáří zvířete v době kastrace nemá však vliv na onemocnění močových cest. 

Prepubertální kastrace obecně nemá spojitost s vyšším rizikem onemocnění koček. Naopak, prepubertální kastrace je spojená s nižším rizikem astmatu, zánětu dásní (gingivitidy) a výskytem abscesů (po pokousání) u samců i samic koček. 

 
Při kastraci koček používáme bezpečnou anestezii Safety+

Safety+ je jedinečný postup inhalační anestezie vyvinutý exkluzivně ve veterinární klinice Vethope. Safety+ je velmi šetrná anestezie pro různé typy rizikových zvířecích pacientů.  

Základem Safety+ je celková monitorovaná inhalační anestezie, která je šetrnější a bezpečnější pro pacienta než jiné typy anestezie. Každý pacient je během zákroku rutině napojen na monitoring základních životních funkcí, na kterém sledujeme EKG, dechovou  a srdeční frekvenci, saturaci organizmu kyslíkem, výdechový CO2, pulz a tělesnou teplotu pacienta v jícnu. Jednotlivé parametry jsou monitorovány v pětiminutových intervalech, u kritických pacientů po každé minutě. V průběhu úkonu pacient dostává přesně dávkovanou infuzi infuzomatem, abychom zajistili cirkulaci tělních tekutin a vyvarovali se poklesu tlaku krve.

Součástí Safety+ je také pre-anestetické krevní vyšetření, ze kterého veterinární lékař zhodnotí zdravotní stav pacienta a případná rizika, která by mohla být spojena s anestezií.

Pro většinu chirurgických zákroků, včetně kastrace kočky, je celková inhalační a intravenózně doplňovaná anestezie nezbytná pro bezpečnost a pohodlí zvířete. Jedinou výjimkou je kastrace kocoura, kde si vzhledem k jednoduchosti operačního výkonu vystačíme s injekční anestezií. 

Naše doporučení ohledně kastrace koček a kocourů 

Otázka, kdy nechat kočku kastrovat, tak má různé odpovědi. V zásadě se má kastrovat tehdy, když je to třeba a ideálně před dosažením pohlavní dospělosti zvířete. 

 • Koťata, která mají majitele, je možné kastrovat až po ukončení vakcinačního schématu.
 • V útulcích je doporučeno kastrovat v době odchytu zvířete nebo po ukončení vakcinačního schématu.
 • Toulavé kočky, které se vrátí zpátky do místa odchytu, je doporučeno kastrovat v době odchycení.
 • Toulavá koťata, která budou mít nového majitele, je doporučeno kastrovat v době jejich odchytu.
 • Čistokrevná koťata od chovatele jsou zřídkakdy k prodeji dříve než ve 14. týdnu stáří. V té době jsou obvykle již plně očkovaná a chovatelé sami smluvně zavážou nového majitele ke kastraci zakoupeného kotěte, pokud nebude s jejich souhlasem zamýšleno k dalšímu chovu. Někteří chovatelé prodávají svá koťata již kastrovaná. 

Následující doporučení vychází z přehledu dostupné současné vědecké literatury a odborných poznatků: 

Doporučení ohledně optimálního věku v době kastrace může být u koček jiné, než je tomu u psů. 

Na základě současných poznání vědy doporučujeme kastraci provádět před první říjí. Hlavní výhody jsou následující: 

 • Snížení rizika nádorů mléčné žlázy.
 • Vyloučení akutních stavů, jako jsou záněty dělohy a nepokračující porody.
 • Prevence nechtěného nakrytí a porodů, ke kterému u koček může dojít již od 4. měsíce stáří. Kočky mohou mít až tři vrhy koťat za rok!
 • Snížení potenciálního rizika poruch chování kočky spojeného s odmítnutím narozených koťat.        

Podle současných vědeckých poznatků není u kastrovaných koček vyšší riziko komplikací nebo dlouhodobých vedlejších zdravotních dopadů spojených s jejich kastrací ve věku 6-14 týdnů (pediatrická kastrace) anebo po 16. týdnu věku (prepubertální kastrace). 

S ohledem na známé výhody kastrace a chybějící důkazy o škodlivosti kastrace ve vztahu k věku, ve kterém se zvíře kastruje, doporučuje celosvětově respektovaná veterinární pracovní skupina pro sterilizaci koček (Veterinary Task Force on Feline Sterilization) kastraci koček v 5. měsíci stáří. 

S přihlédnutím ke zvyklostem v České republice obecně doporučujeme ve veterinární klinice Vethope kastraci koček od 6. měsíce věku. Konkrétní případy je však třeba vždy konzultovat s naším veterinárním lékařem. 

Poznámka: Účelem tohoto textu není propagace prepubertální kastrace koček v České republice, ale vysvětlení nových světových trendů ve veterinární medicíně, které umožní chovatelům koček se zodpovědně rozhodnout ohledně kastrace jejich zvířecích mazlíčků. 

Další informace o péči o Vaší kočku najdete na našem webu zde

 

Odkazy pro další informace ohledně kastrace koček: 

http://www.thecatgroup.org.uk/policy_statements/neut.html 

http://www.winnfelinefoundation.org/docs/default-source/default-document-library/fix-by-five-focus-version-4-9-16.pdf 

Upozornění: Tento článek je pouze informativní a nenahrazuje odbornou konzultaci nebo vyšetření zvířete veterinárním lékařem. Pokud máte jakékoliv pochybnosti o zdravotním stavu Vašeho zvířecího mazlíčka, neprodleně kontaktujte svého veterinárního lékaře.

 

Vethope - veterinární klinika

Vethope je veterinární klinika v Praze 4, která se zaměřuje na prevenci a léčbu malých domácích zvířat, především psů, koček a dalších drobných savců. Každý den aplikujeme inovativní, efektivní, dostupné a zároveň co nejšetrnější preventivní a léčebné veterinární postupy, abychom domácím zvířecím mazlíčkům zajistili dobrou kondici, ulevili od bolesti nebo třeba jen zlepšili náladu. To vše s cílem dát majitelům naději na zlepšení a prodloužení životů jejich malých zvířecích kamarádů. Prohlédněte si naší kliniku

My, veterináři ve Vethope, chováme domácí zvířecí mazlíčky. Z osobní zkušenosti proto dobře rozumíme vztahům mezi nimi a jejich majiteli. Seznamte se s naším týmem.

"Vždy jsem chtěl být veterinářem. Zvířata a příroda obecně mě odjakživa fascinovaly. Není překvapením, že veterinární medicína se stala mým posláním, když jsem neustále sledoval přírodovědné pořady v televizi a četl knihy Jamese Herriotta, říká MVDr. Marek Galbinec, MRCVS - zakladatel veterinární kliniky Vethope. Rozhovor s ním si můžete přečíst zde

21.03.2019

Zpět na přehled novinek

Objednávkový formulář

Uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu a za účelem blíže vymezeným v souhlasu.
Osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání stejného předmětu podnikání správce.
Udělený souhlas mohu kdykoliv vzít zpět.
Osobní údaje mohou být předány vybraným třetím osobám uvedeným v souhlasu.
Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů

Líbí se Vám tento článek?

(1 ‐ nejsem spokojen, 5 ‐ jsem spokojen)

Elektronický magazín

Magazine

Přihlaste se k odběru elektronického magazínu PAC-A-PUSU a získávejte praktické informace a zajímavosti ze světa zvířecích mazlíčků.

Uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu a za účelem blíže vymezeným v souhlasu.
Osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání stejného předmětu podnikání správce.
Udělený souhlas mohu kdykoliv vzít zpět.
Osobní údaje mohou být předány vybraným třetím osobám uvedeným v souhlasu.
Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů
Tento web používá soubory cookie.

Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti. Informace o vašem používání našich stránek také sdílíme s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které shromáždili při vašem používání jejich služeb

Zakázat vše
Upravit jednotlivě
Povolit vše