Osm otázek a odpovědí ohledně anestezie zvířecích mazlíčků

Je pochopitelné, že se klienti zajímají o bezpečnost svého čtyřnohého přítele při anestezii. Před operací zvířecího mazlíčka nebo jeho vyšetřením prováděným v anestezii by Vám měl veterinární lékař odpovědět na osm zásadních otázek.

 

1. Jak často se setkáváte s komplikacemi v průběhu anestezie?

I když některé, především starší anesteziologické protokoly mohou obsahovat jistý prvek rizika, jsou komplikace z důvodu anestezie poměrně výjimečné. Studie ukázaly, že riziko úmrtí kvůli anestezii je u zdravých domácích zvířat asi jen 1 ke 2000. U zvířat, která trpí nějakým onemocněním, se toto riziko zvyšuje na hodnotu 1 k 500. Je to tedy jen 0,05 až 0,2 % pacientů. Jednotlivá veterinární pracoviště se však mohou lišit anesteziologickými protokoly. Je proto důležité, aby klient vždy před operací nebo plánovaným zákrokem v anestezii obdržel informaci, jaký anesteziologický protokol veterinární lékař použije. Moderní veterinární pracoviště používají inhalační anestezii a pacienta mají během zákroku připojeného na přístroje, které monitorují jeho životní funkce. Tím je zajištěna jeho vyšší bezpečnost během operace.

2. Někteří lidé cítí bolest i pod narkózou. Jak je to u zvířat?

Zařazení analgetik před, během a po operaci nebo jiném výkonu je velmi důležité pro minimalizaci bolestivosti. Důležité je, aby veterinární lékař vysvětlil majiteli, jaký anesteziologický protokol zvolí s ohledem na zdravotní stav pacienta. Bezbolestný výkon a bezpečná anestezie musí být absolutní prioritou ošetřujícího lékaře.

3. Převažují výhody chirurgické operace nebo požadovaného vyšetření v celkové sedaci nad riziky anestezie?

To závisí na individuálním posouzení každého pacienta veterinárním lékařem. Před rozhodnutím o operačním zákroku v anestezii je nezbytné provést alespoň základní krevní vyšetření, ze kterého veterinární lékař zhodnotí zdravotní stav pacienta a případná rizika. Například pravidelné dentální ošetření zubů prováděné v inhalační anestezii je především pro starší zvířata naprosto nezbytné. Při jeho absenci nebo nepravidelnosti se bakterie z úst zvířete mohou rozšířit do krevního řečiště a pak mít negativní vliv zejména na srdce a ledviny. Také zvíře bez stomatologického ošetření může trpět zbytečnými bolestmi kvůli např. zlomenému zubu nebo resorpční lézi na zubech. V řadě případů tak můžeme předcházet dalším zdravotním komplikacím zvířete. Např. včasným odstraněním nádoru můžeme předejít vzniku metastáz, preventivní kastrací fen problémům s nádory mléčné žlázy apod. Jsou však i případy, kdy operační zákrok v inhalační anestezii není vhodný (např. terminální stádia nemoci nebo špatný stav některých orgánů – především ledvin, jater a srdce).

4. Jak je anestezie podávána?

U nás ve Vethope operační zákroky nebo náročnější vyšetření provádíme v celkové monitorované inhalační anestezii, která je šetrnější a bezpečnější pro pacienta než anestezie injekční. Každý pacient je zároveň rutině napojen na EKG pro přímý monitoring základních životních funkcí. Dále monitorujeme saturaci organizmu kyslíkem, výdechový CO2, pulz a v indikovaných případech i tělesnou teplotu. Cílem je, abychom pacienta měli pod kontrolou během celého operačního zákroku. V průběhu úkonu pacient dostává přesně dávkovanou infuzi infuzomatem, abychom zajistili cirkulaci tělních tekutin a vyvarovali se poklesu tlaku krve.

5. Mohl by zvířecí mazlíček aspirovat zažitou potravu v průběhu anestezie?

Každý majitel od nás dostává přesné instrukce ohledně domácí přípravy pacienta před operačním nebo diagnostickým výkonem v anestezii. Podle doporučení veterinárního lékaře již pacient od půlnoci před operací nebo vyšetřením nesmí dostávat žádné krmení, dokonce ani pamlsek. Tím se předejde případným aspiračním problémům při zahájení anestezie. V průběhu zákroku máme pacienta vždy zaintubovaného.

6. Kdo sleduje zvíře v průběhu operace?

Během úvodu do anestezie i v průběhu samotné operace nebo vyšetření v anestezii je pacient monitorován nejen přístroji, ale dohlíží na něj i proškolený veterinární personál, který během výkonu v pravidelných intervalech zapisuje do protokolu průběh anestezie, vč. všech použitých medikamentů.

7. Nemůže být zvíře příliš staré na anestezii?

Věk není nemoc. Proto by sám o sobě neměl být omezením pro operační nebo diagnostický zákrok. Vždy je však potřeba pečlivě vyhodnotit prospěch a rizika zákroku. Před uvedením zvířete do anestézie se však doporučuje provést pre-anestetické vyšetření krve. Provádí se kvůli získání informace o funkci jednotlivých orgánů u zvířete. Díky tomu může veterinární lékař zvážit rizika anestezie a vybere její vhodnou formu. Vyšetření je zvlášť doporučováno u starších zvířat ve věku nad 6 let, u kterých je větší riziko orgánových poruch, a dále u pacientů menších než 5kg. Během anestezie je pacient zaintubovaný pomocí endotracheální kanyly a má zavedenu intravenózní kanylu, přes kterou jsou mu podávány nitrožilní tekutiny pomáhající udržovat krevní tlak během anestezie a, v případě potřeby, další léčiva zajišťující bezpečnost zákroku.

8. Nemůže zvířecí mazlíček dostat jen injekční anestetikum?

Pro většinu chirurgických zákroků a náročnějších diagnostických postupů je celková inhalační a intravenózně doplňovaná anestezie nezbytná pro bezpečnost a pohodlí zvířete. Jedinou výjimkou je kastrace kocoura, kde si vzhledem k jednoduchosti operačního výkonu vystačíme s injekční anestezií. U náročnějších výkonů, kdy je potřeba úplně uvolnit pacienta, nemusí být injekční anestezie zcela přesná a bezpečná.

 

Ošetření zubů kočky v celkové monitorované inhalační anestezii můžete vidět v tomto videu:

06.06.2017

Zpět na přehled novinek

Objednávkový formulář

Líbí se Vám tento článek?

(1 ‐ nejsem spokojen, 5 ‐ jsem spokojen)

Elektronický magazín

Přihlaste se k odběru elektronického magazínu PAC-A-PUSU a získávejte praktické informace a zajímavosti ze světa zvířecích mazlíčků.